Hoofdstuk 3, opgave 3.9

Bij productgeoriënteerde partnerships moet er geld geïnvesteerd worden. Dit is risicovol.

De betrokken partijen dienen duidelijk omschreven verantwoordelijkheden op zich te nemen waaraan met zich niet gemakkelijk weer kan onttrekken. De partnerships worden bovendien voor meerdere jaren aangegaan.