Hoofdstuk 4, opgave 4.1

Optimalisatie van productieprocessen en vernieuwing van bestaande producten en/of processen beperken het beslag dat op grondstoffen en milieu gelegd wordt, maar bieden uiteindelijk te weinig om een duurzame samenleving te verkrijgen (meer hierover is te vinden in: Jansen, 1996; Cramer en Jansen, 1995).

Daarvoor is een ontwikkeling nodig die productieprocessen en maatschappelijke processen fundamenteel, dus aan de basis verandert. Gehele (deel)systemen zullen daarvoor vernieuwd moeten worden. Het gaat er daarbij om dat energie- en materiaalkringlopen zoveel mogelijk gesloten worden.

Bronnen:
Cramer, J. en L. Jansen, 'De drie soorten milieu-innovaties vullen elkaar aan'. In: Milieuforum 2-'95, p. 10-11, 1995.
Jansen, J.L.A., 'Met technologie naar de toekomst'. In: Materialen, blz. 5 11, 1996.