Lees voor

Zoeken

Zoeken

Promoveren aan de Graduate School

Promovendus bij de Graduate school

Promoveren bij de OU

De Open Universiteit heeft de wens om meer promovendi te ‘binden'. Promoveren aan de OU wordt dan ook gestimuleerd en wel op verschillende wijzen. De OU stelt hiertoe via gerichte werving meer promovendi (aio's) aan. Verder vinden buitenpromovendi bij de OU een inspirerende omgeving om ‘op afstand' een promotietraject af te leggen.

Wat doet de Graduate School

Om promovendi te faciliteren in hun promotietraject is de Open Universiteit Graduate School (OUGS) opgericht. De Graduate School is een thuishaven voor promovendi, hun promotores en begeleiders. De Graduate School informeert aankomende promovendi en faciliteert promovendi die formeel tot een promotietraject zijn toegelaten. Daarnaast is de OUGS een communicatie platform voor promovendi.

Op deze website vindt u zowel de formele regelgeving, die onder verantwoordelijkheid van het College voor promoties tot stand is gekomen, als informatie over de voorzieningen en de opleidingsmogelijkheden die onder de vlag van de Graduate School worden aangeboden.

Verder verwijst deze website naar informatie die de verschillende faculteiten verstrekken voor aankomende promovendi. Alle faculteiten zijn vertegenwoordigd in de ‘Board' van de Graduate School om gemeenschappelijke voorzieningen gezamenlijk invulling te geven. Maar de faculteiten stellen wel vaak discipline-specifieke eisen aan het promotietraject en ook aan de toelating daarin. Via het kopje 'faculteiten' komt u bij informatie van de verschillende faculteiten.