Als deze cursus me bevalt, hoe kan ik dan verder gaan?

U kunt besluiten zich in te schrijven bij de Open Universiteit bij het wetenschapsgebied Natuurwetenschappen.

De cursus Aarde, mens en milieu 1: introductie in de milieu-natuurwetenschappen is een geschikte cursus als vervolg op deze korte cursus.