Lees voor

Zoeken

Zoeken

Onderzoeksnieuws

Eindrapport Duurzame inzetbaarheid in logistiek Limburg

22-09-16 Nieuwsbericht
Het eindrapport Duurzame inzetbaarheid in logistiek Limburg en de vier sectorrapportages in het kader van de HCA Logistiek zijn door de Open Universiteit, met subsidie van de Provincie Limburg, opgesteld en afgerond.
Het eindrapport Duurzame inzetbaarheid in logistiek Limburg en de vier sectorrapportages in het kader van de HCA Logistiek zijn door de Open Universiteit, met subsidie van de Provincie Limburg, opgesteld en afgerond. lees verder

Elly de Bruijn aangesteld als bijzonder hoogleraar

22-09-16 Nieuwsbericht
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Elly de Bruijn aangesteld als bijzonder hoogleraar De pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening. De aanstelling heeft een omvang van 0,2 fte en een looptijd van vijf jaar. De leerstoel wordt gefinancierd door Hogeschool Utrecht waar prof. De Bruijn werkzaam is als lector beroepsonderwijs.
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Elly de Bruijn aangesteld als bijzonder hoogleraar De pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening. De aanstelling heeft een omvang van 0,2 fte en een looptijd van vijf jaar. De leerstoel wordt gefinancierd door Hogeschool Utrecht waar prof. De Bruijn werkzaam is als lector beroepsonderwijs. lees verder

Begeleidingsvaardigheden helpen bij efficiënt leren in leernetwerken

22-09-16 Nieuwsbericht
Steeds meer mensen gebruiken online leernetwerken om zich verder te ontwikkelen. Maar vooral bij complexe taken zijn leernetwerken onvoldoende in staat om kennisdeling efficiënt te organiseren. Onderzoekster Ya-Ping Hsiao ontdekte dat deelnemers met onderwijsgerelateerde vragen efficiënter leren als ze in contact worden gebracht met deelnemers met goede begeleidingsvaardigheden. Die geven betere feedback en motiveren de vragensteller meer dan deelnemers met alleen veel inhoudelijke kennis. Ya-Ping Hsiao promoveert op vrijdag 23 september 2016 aan de Open Universiteit. De titel van haar proefschrift luidt: 'Peer support to facilitate knowledge sharing on complex tasks'.
Steeds meer mensen gebruiken online leernetwerken om zich verder te ontwikkelen. Maar vooral bij complexe taken zijn leernetwerken onvoldoende in staat om kennisdeling efficiënt te organiseren. Onderzoekster Ya-Ping Hsiao ontdekte dat deelnemers met onderwijsgerelateerde vragen efficiënter leren als ze in contact worden gebracht met deelnemers met goede begeleidingsvaardigheden. Die geven betere feedback en motiveren de vragensteller meer dan deelnemers met alleen veel inhoudelijke kennis. Ya-Ping Hsiao promoveert op vrijdag 23 september 2016 aan de Open Universiteit. De titel van haar proefschrift luidt: 'Peer support to facilitate knowledge sharing on complex tasks'. lees verder

Onderzoek: het effect van bewegen op leren in het mbo

19-09-16 Nieuwsbericht
Er zijn veel aanwijzingen dat bewegen invloed heeft op onderwijsprestaties, maar hoe die relatie nu precies is, is niet duidelijk. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) financiert twee multidisciplinaire teams van onderzoekers om dat uit te zoeken. Een van die teams staat onder leiding van Renate de Groot, onderzoeker bij de Open Universiteit. Haar team richt zich op bewegen en leren in het middelbaar beroepsonderwijs.
Er zijn veel aanwijzingen dat bewegen invloed heeft op onderwijsprestaties, maar hoe die relatie nu precies is, is niet duidelijk. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) financiert twee multidisciplinaire teams van onderzoekers om dat uit te zoeken. Een van die teams staat onder leiding van Renate de Groot, onderzoeker bij de Open Universiteit. Haar team richt zich op bewegen en leren in het middelbaar beroepsonderwijs. lees verder

Online UNESCO masterclass in samenwerking met Open Universiteit

19-09-16 Nieuwsbericht
Op 30 september 2016 vindt de online UNESCO masterclass Duurzame ontwikkeling in een kennisdemocratie plaats. Roel in t Veld, UNESCO-leerstoelhouder aan Tilburg University en voormalig bijzonder hoogleraar hybride organisaties aan de Open Universiteit, gaat in op de invloed die de burger via de sociale media heeft, op besluitvorming voor duurzame ontwikkeling. De Open Universiteit maakt de live uitzending, opname van en meechatten tijdens de masterclass mogelijk.
Op 30 september 2016 vindt de online UNESCO masterclass Duurzame ontwikkeling in een kennisdemocratie plaats. Roel in t Veld, UNESCO-leerstoelhouder aan Tilburg University en voormalig bijzonder hoogleraar hybride organisaties aan de Open Universiteit, gaat in op de invloed die de burger via de sociale media heeft, op besluitvorming voor duurzame ontwikkeling. De Open Universiteit maakt de live uitzending, opname van en meechatten tijdens de masterclass mogelijk. lees verder

Promotie: De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer

19-09-16 Nieuwsbericht
In de praktijk doen zich vaak zogenoemde 'verzwijgingszaken' voor: zaken waarin de verzekeraar (volledige) uitkering weigert, omdat de verzekeringnemer de precontractuele mededelingsplicht (art. 7:928 BW) zou hebben geschonden. Vaak komt het tot een rechtszaak. Kees Engel, promovendus bij de Open Universiteit, bespreekt dit onderwerp in zijn proefschrift 'De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief'. De promotie vindt plaats op vrijdag 23 september 2016 bij de Open Universiteit in Heerlen.
In de praktijk doen zich vaak zogenoemde 'verzwijgingszaken' voor: zaken waarin de verzekeraar (volledige) uitkering weigert, omdat de verzekeringnemer de precontractuele mededelingsplicht (art. 7:928 BW) zou hebben geschonden. Vaak komt het tot een rechtszaak. Kees Engel, promovendus bij de Open Universiteit, bespreekt dit onderwerp in zijn proefschrift 'De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief'. De promotie vindt plaats op vrijdag 23 september 2016 bij de Open Universiteit in Heerlen. lees verder

Diverse wetenschappen bundelen krachten in Cyber Science Center

15-09-16 Nieuwsbericht
Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties met onderzoeksvragen op het gebied van cybersafety kunnen voortaan terecht bij het Cyber Science Center. Het center is een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. Voor het eerst bundelen wetenschappers vanuit zeer diverse vakgebieden hun krachten om complexe veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering te onderzoeken en zo bij te dragen aan praktijkoplossingen. Het samenwerkingsverband gaat 8 september 2016 formeel van start met de ondertekening door bestuursleden van de drie genoemde partijen.
Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties met onderzoeksvragen op het gebied van cybersafety kunnen voortaan terecht bij het Cyber Science Center. Het center is een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. Voor het eerst bundelen wetenschappers vanuit zeer diverse vakgebieden hun krachten om complexe veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering te onderzoeken en zo bij te dragen aan praktijkoplossingen. Het samenwerkingsverband gaat 8 september 2016 formeel van start met de ondertekening door bestuursleden van de drie genoemde partijen. lees verder

Prof. dr. Paul A. Kirschner benoemd tot NIAS-fellow

15-09-16 Nieuwsbericht
Prof. dr. Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit, is per 1 september 2016 benoemd tot fellow bij het NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Als NIAS-fellow zal hij werken aan het onderzoeksproject Opleiden voor Niet-Bestaande Banen. Dit onderzoek richt zich op informatievaardigheden voor jongeren voor de arbeidsmarkt van morgen. De fellowship wordt mede gefinancierd door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek NSvP.
Prof. dr. Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit, is per 1 september 2016 benoemd tot fellow bij het NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Als NIAS-fellow zal hij werken aan het onderzoeksproject Opleiden voor Niet-Bestaande Banen. Dit onderzoek richt zich op informatievaardigheden voor jongeren voor de arbeidsmarkt van morgen. De fellowship wordt mede gefinancierd door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek NSvP. lees verder

DGA en het RAGE project werken samen om game-industrie te versterken

15-09-16 Nieuwsbericht
<p>De Dutch Games Association DGA en het RAGE Horizon 2020 project, dat geleid wordt door de Open Universiteit, gaan nauw samenwerken. Doel van de samenwerking is de band tussen de gaming industrie en het onderzoek versterken, innovatie versnellen en de concurrentiepositie van serious gamestudios verbeteren. DGA en RAGE hebben hiertoe een overeenkomst getekend. Ondertekenaar namens RAGE was Wim Westera, hoogleraar aan de Open Universiteit en projectleider van het RAGE-project.</p>

De Dutch Games Association DGA en het RAGE Horizon 2020 project, dat geleid wordt door de Open Universiteit, gaan nauw samenwerken. Doel van de samenwerking is de band tussen de gaming industrie en het onderzoek versterken, innovatie versnellen en de concurrentiepositie van serious gamestudios verbeteren. DGA en RAGE hebben hiertoe een overeenkomst getekend. Ondertekenaar namens RAGE was Wim Westera, hoogleraar aan de Open Universiteit en projectleider van het RAGE-project.

lees verder

CBS en OU willen samenwerken op gebied van big data

15-09-16 Nieuwsbericht
<span class="c1">Tijdens de opening van de Smart Services Campus op maandag 12 september 2016 kondigde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan eind september een Center for Big Data Statistics (CBDS) te openen. In de aanloop hiernaartoe ondertekenden de Open Universiteit, de Universiteit Maastricht, de Zuyd Hogeschool en de Smart Service Campus elk een letter of intent waarin zij het voornemen vastlegden om met CBS te gaan samenwerken op het gebied van big data.</span>
Tijdens de opening van de Smart Services Campus op maandag 12 september 2016 kondigde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan eind september een Center for Big Data Statistics (CBDS) te openen. In de aanloop hiernaartoe ondertekenden de Open Universiteit, de Universiteit Maastricht, de Zuyd Hogeschool en de Smart Service Campus elk een letter of intent waarin zij het voornemen vastlegden om met CBS te gaan samenwerken op het gebied van big data. lees verder