PSY_Symposium_eHealth_head_large.jpg
Oratie en symposium prof. dr. Catherine Bolman
Op vrijdag 25 januari 2019 om 16.00 uur houdt prof. dr. Catherine Bolman, hoogleraar eHealth-toepassingen, haar inaugurele rede. De titel is 'eHealth-toepassingen bij kwetsbare groepen: een uitdaging'.
Voorafgaand aan de oratie kunt u van 13.00 tot 15.00 uur deelnemen aan het symposium getiteld: 'eHealth: inzichten en uitdagingen'. Prof. dr. Riper, prof. dr. Vollenbroek-Hutten en dr. Crutzen, allen experts op het gebied van eHealth, verzorgen hierbij de lezingen.

Oratie 'eHealth-toepassingen bij kwetsbare groepen: een uitdaging'

We gebruiken steeds vaker eHealth-toepassingen, onder meer om te werken aan een goede gezondheid, als ondersteuning bij het omgaan met een chronische ziekte of bij het herstel van ziekte. eHealth-toepassingen, mits effectief bewezen en betrouwbaar, bieden veel voordelen, zowel voor zorgvragers als voor zorgverleners. Om optimaal te profiteren van eHealth-toepassingen is het echter belangrijk dat doelgroepen ze gebruiken. Hier gaat het nogal eens mis, met name bij kwetsbare groepen zoals ouderen, lager opgeleiden en chronisch zieken. In haar inaugurele rede zal prof. dr. Bolman hier op ingaan in het kader van haar leerstoelopdracht. Ze stelt zich in de opdracht tot doel om in kwetsbare groepen het bereik en gebruik van eHealth-interventies te optimaliseren. In de rede staat ze stil bij het belang hiervan, op het werk dat ze op dit gebied al heeft verricht en hoe ze dit onderzoek een impuls wil geven.


Prof. dr. Catherine Bolman

Symposium 'eHealth: inzichten en uitdagingen'

eHealth-toepassingen vinden steeds meer hun weg in ons leven en in de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan apps om meer te bewegen of om te stoppen met roken, aan een digitale coach bij herstel na kanker of aan online beeldbellen met je arts. Ze bieden zelfhulp bij het werken aan gezond gedrag, bij zelfmanagement bij chronische ziekte of zijn onderdeel van een behandeling, bijvoorbeeld voor angstklachten bij een psycholoog. Maar wat weten we over de kwaliteit en effectiviteit van dergelijke toepassingen? En hoe zorgen we ervoor dat ze aansluiten bij de behoeften van gebruikers en dat ze goed gebruikt worden? Dit symposium richt zich op deze vragen vanuit een breed perspectief.

Dr. Crutzen gaat vooral in op eHealth binnen de publieke gezondheidszorg en gezondheidsbevordering, terwijl prof. dr. Vollenbroek-Hutten zal spreken over de eHealth-toepassingen in het veranderende ziekenhuislandschap; prof. dr. Riper ten slotte bespreekt eHealth-toepassingen in de geestelijke gezondheidszorg (eMental Health).