PSY_Symposium_ErvaringInzicht_head_large.jpg
Oratie 'Vaktherapie: doen wat werkt' en symposium 'Van ervaring naar inzicht'
Op vrijdag 5 oktober 2018 wordt de oratie 'Vaktherapie: doen wat werkt' van prof. dr. Susan van Hooren gehouden. Voorafgaand vindt het symposium 'Van ervaring naar inzicht' plaats bij Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit in Heerlen.

Vaktherapie is een therapievorm om mensen met psychische klachten te behandelen of ondersteunen. Een belangrijk kenmerk van vaktherapie is dat er via ervaringsgerichte werkwijzen een veranderingsproces op gang kan worden gebracht. De therapeut werkt met doelgerichte en systematische inzet van beeldende materialen, dans, drama, muziek, bewegen en lichamelijkheid.

Tijdens dit symposium kunt u deze vaktherapeutische interventies ervaren en inzichten opdoen hoe deze interventies een bijdrage kunnen leveren aan persoonlijke ontwikkeling of hulpvragen van cliënten. Tevens wordt in de middag gereflecteerd op actuele thema’s in de zorg aan mensen met psychische problematiek en de wijze waarop inzichten vanuit de vaktherapie van waarde zijn.