Inhoud boek Water

Vooraf 3

1 Water: historie, toekomst en waarde 7

 1. Waar komt het aardse water vandaan? 7
 2. Veranderingen in de waterhuishouding 8
 3. Waterhuishouding nu en in de naaste toekomst 11
 4. Water en land18
 5. Waterhuishouding op zeer lange termijn 20
 6. Waarde van water 21

2 Water met wat erin zit 23

 1. Vies zoet water 24
 2. Vies zeewater 38
 3. Beter water 40
 4. Bovennatuurlijk water 46
 5. Verjongingsbron en bron des levens 50

3 De zee, de zee 51

 1. Gemengde gevoelens 51
 2. Bedreiging van het land 55
 3. De baten van de zee 62

4 Zoet water 67

 1. Zoet en zilt 67
 2. Hydroschizofrenie 71
 3. Rivieren 72
 4. Door de mens gemaakte waterpartijen 74

5 Te veel en te weinig water 81

 1. Oorzaken, gevolgen en bestrijding van te veel water 81
 2. Zoetwaterkrapte 88
 3. Strijd tegen waterkrapte 100

6 Heisa rond zoet water 111

 1. Heisa over schaars water 111
 2. Rivaliteit 113
 3. Militaire wateren 118
 4. Heisa over grondwater 120
 5. Vreedzame oplossingen 122

7 Leven in het water 127

 1. Invloed van mensen op het waterleven 127
 2. Toekomst van zeewater en het leven daarin 135

8 Water en menselijke gezondheid 139

 1. Infectieuze organismen en toxinen in drinkwater en uitwerpselen 141
 2. Wassen en baden 156
 3. Water met 'ongezonde' organismen 160
 4. Bezwaarlijke stoffen in het drinkwater 164

9 Besluit 171

Bronnen 173

 

Volledig boek