Biodiversiteit: de menselijke voetafdruk

Een kwestie van economie en psychologie
Versie: 07-09-2007
Omvang: 40 minuten

Door de menselijke invloed op ecosystemen verdwijnen sommige plant- en diersoorten, terwijl andere talrijker worden. Dat de mens daarmee de aarde om zeep helpt is een misverstand. Toch kan de aarde geen duurzame mogelijkheden bieden voor een menselijke populatie van de huidige omvang, met de huidige behoeften. In deze podcast gecombineerd met een powerpoint presentatie geeft natuurwetenschapper Johan van Rhijn een prikkelende lezing van 40 minuten.