Bestrijding van blauwalgen

Bestrijding van blauwalgen in de recreatieplas Kasteelse Bossen bij Horst aan de Maas

Status
Dit project is in uitvoering.

Samenvating
Geef een kwantitatieve inventarisatie van de  verschillende oorzaken die bijdragen aan de algenbloei (waar eutrofiëring een belangrijke oorzaak van lijkt te zijn die bijzondere aandacht verdient).  Geef een overzicht van passende maatregelen naar effectiviteit, duur van het effect, wijze waarop effectiviteit aangetoond kan worden en baten en kosten.

Opdrachtgever
Waterschap Peel en Maasvallei

Projectperiode
September 2105 - maart 2016

Projectleden
Inge van de Kruijs
Elly Gudde
Ineke Groenwold
Esther den Heijer

Projectcoach
Dr. Ir. Lily Fredrix