Goud in de afvalbak

OU-studenten onderzoeken Urban Mining

Onlangs publiceerde het CBS cijfers over de hoeveelheden waardevolle materialen die in onze samenleving als afval van de hand worden gedaan. Studenten van het Department of Science van de Open Universiteit waren de actualiteit voor: zij hielden zich recent met hetzelfde vraagstuk bezig. De resultaten van hun bevindingen, verricht als onderdeel van hun afstudeeronderzoek, zijn online te raadplegen.

Urban Mining

In het kader van hun afstudeeronderzoek BSc Milieu-natuurwetenschappen bestudeerden studenten van de Open Universiteit de mogelijkheden van Urban Mining in Limburg. Urban Mining, ook wel stadsmijnbouw genoemd, staat voor het winnen van kostbare grondstoffen uit oude materialen in stortplaatsen. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Limburg (Roermond). Onafhankelijk van het onderzoeksproject, dat in de zomer van 2015 werd afgerond, publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers over deze verspilling.

Natuurontwikkeling

Urban Mining wordt momenteel vooral als commerciële activiteit uitgevoerd. De Natuur en Milieufederatie heeft als belangenorganisatie echter een ander, minder commercieel doel voor ogen: de bevordering van de natuurontwikkeling in Limburg. De federatie richt zich met name op de door de provincie erkende natuurgebieden, de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het project 'Groen voor afval' beoogt het saneren van stortplaatsen die binnen deze natuurgebieden liggen. Allereerst moeten deze stortplaatsen worden onderzocht: welke materialen en grondstoffen kunnen hier worden gevonden? En zijn de hoeveelheden interessant genoeg voor terugwinning?

Kosten en opbrengsten

In opdracht van de Natuur en Milieufederatie Limburg inventariseerde het studententeam van het Department of Science van de Open Universiteit de meest kansrijke stortplaatsen voor het terugwinnen van kostbare grondstoffen, en maakte een reële inschatting van de kosten en opbrengsten voor deze plekken. Eventuele winst zou concrete natuurontwikkelingsprojecten ten goede kunnen komen. Het onderzoek is uitgevoerd door InCompany Milieuadvies, als leer- en werkomgeving onderdeel van de Open Universiteit. Opdrachten voor onderzoek op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling worden hier kostenloos onder begeleiding van docenten uitgevoerd door studenten, als onderdeel van hun afstudeeronderzoek.

Rapport

De vier OU-studenten hebben hun onderzoek uitgevoerd van januari 2015 tot juli 2015. Het rapport, tot stand gekomen onder begeleiding van docent dr Jan Lutgerink, is te downloaden van de servers van de Open Universiteit.