MOOC ‘Marine Litter'

De vakgroep Science van de Open Universiteit is, in samenwerking met UNEP, in november 2015 gestart met een Massive Open Online Course (MOOC) ‘Marine Litter' (plastics in oceanen). 

Er zijn meer dan 6000 deelnemers aan de MOOC.