Onze diensten

Onze diensten voor een gezond milieu

Als opdrachtgever kunt U InCompany Milieuadvies inschakelen voor adviezen die bijdragen aan de oplossing van een milieuprobleem. Wij overleggen graag met u over de uitvoering van de opdracht.

Adviezen
InCompany Milieuadvies verzorgt theoretisch georiënteerd advieswerk waarbij milieugerelateerde onderwerpen onder de loep worden genomen. Dit gebeurt vanuit drie specialismen: milieunatuurwetenschappen, milieubeleid en milieugezondheid. U kunt ons ook inschakelen voor adviezen die betrekking hebben op milieurisicoanalyse of milieucommunicatie.

InCompany Milieuadvies is geen commercieel milieuadviesbureau. Voor de studentmedewerkers is de adviesopdracht een eindopdracht ter afronding van de wetenschappelijke opleiding Bachelor of Science. De docenten van de Open Universiteit zorgen voor de academische begeleiding.

Voor de uitvoering van uw opdracht worden geen kosten in rekening gebracht. Alleen reiskosten en andere onkosten voor studenten moeten wel worden vergoed.

Eindproduct
Na afloop krijgt u als opdrachtgever standaard een advies in de vorm van een schriftelijke rapportage en een mondelinge presentatie. De eindrapportage beschrijft de probleemstelling, de werkwijze en de resultaten. U kunt in uw opdracht ook afspraken maken voor andere eindproducten zoals een model, spreadsheet, checklist, vragenlijst, seminar of poster.