OW_WijzeLessen_head_large.jpg
Bouwsteen 7: ondersteun bij moeilijke opdrachten
Leerlingen begeleiden is een belangrijk kenmerk van goed les geven. Wanneer leerlingen opdrachten nog niet zelfstandig aan kunnen, is tijdelijke, individuele en aanpasbare steun van de leraar noodzakelijk. Dat proces wordt ook wel 'scaffolding' genoemd. Naarmate de leerling bekwamer wordt, vermindert de ondersteuning van de leraar.

In deze Engelstalige blog worden zes scaffolding-strategieën besproken die je in elke les kunt gebruiken.

Janneke van de Pol legt op leraar24.nl uit hoe scaffolding in de klas wordt gebruikt.

David Didau toont aan de hand van een navigatiesysteem hoe de timing van feedback het leren kan ondersteunen of hinderen.

Wessel Peeters laat op vernieuwenderwijs.nl praktische inzichten en voorbeelden van scaffolding zien.

In deze praktijkgids van Universiteit Antwerpen wordt getoond hoe je laaggeletterde jongeren ondersteunt bij het leren lezen.

Kijk voor een uitgebreide versie op de website van Thomas More.