OW_WijzeLessen_head_large.jpg
De auteurs
 
Tim Surma was jarenlang leerkracht in het voortgezet onderwijs, doceerde aan de lerarenopleiding. Hij is nu research manager van het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) in Thomas More Hogeschool (België). Hij doet promotieonderzoek bij de Open Universiteit.
Kristel Vanhoyweghen MSc is leraar voortgezet onderwijs, Master Onderwijswetenschappen en docent onderwijskunde en didactiek aan de lerarenopleiding Karel de Grote Hogeschool.
Dr. Dominique Sluijsmans is lector Professioneel Beoordelen bij Zuyd Hogeschool. Daarvoor heeft zij tevens gewerkt als onderzoeker bij de Open Universiteit en als lector Duurzaam beoordelen bij de Faculteit Educatie van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Dr. Gino Camp is bijzonder hoogleraar Effectief leren aan de Open Universiteit en onderzoeker op het terrein van effectieve leerstrategieën en hun toepassing in de praktijk.
Prof. dr. Daniel Muijs is universiteitshoogleraar onderwijskunde aan de University of Southampton, wetenschappelijk directeur van Ofsted (Office for Standards in Education) in het Verenigd Koninkrijk, en doet onderzoek naar effectiviteit van leraren en scholen.
Prof. dr. Paul A. Kirschner, dr.h.c. is emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit. Hij is research fellow van de American Educational Research Association, de International Society of the Learning Sciences en de Netherlands Institute for Advanced Studies in the Social Sciences and Humanities en voormalig lid van de Onderwijsraad. Ook is hij gastprofessor bij ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) bij Thomas More Hogeschool (België).