null Aanvragen van het Levenlanglerenkrediet bij DUO

ALG_Aanmelden_15juni17_13333_head_large.jpg
Aanvragen van het Levenlanglerenkrediet bij DUO
Het Levenlanglerenkrediet kunt u aanvragen bij DUO. U moet dat op tijd doen, want DUO accepteert geen aanvragen met terugwerkende kracht. En u moet bij de aanvraag een (kopie) van de factuur voor de inschrijving meesturen.

Aanvragen als u aanmeldt voor cursussen met een vaste startdatum:

Als u het LLLK wilt aanvragen voor cursussen met een vast startmoment, aan het begin van een kwartiel, dan is het van belang dat U zich uiterlijk drie weken voor de start van het kwartiel aanmeldt. U ontvangt dan in de regel tijdig van ons de factuur die u nodig heeft en u kunt de aanvraag bij DUO indienen voordat de inschrijfduur van de cursus(sen) is gestart.

Aanvragen als u aanmeldt voor cursussen met een variabel startmoment:

Voor cursussen met een variabel startmoment geldt nu dat de toezending van de factuur en de start van de inschrijfduur nagenoeg samenvallen. Dit maakt het onmogelijk om het LLLK aan te vragen op de wijze waarop DUO dat eist.

We werken daarom aan een aanpassing in onze werkwijze. Toezending van de factuur, het cursusmateriaal en het bewijs van inschrijving vinden nog steeds z.s.m. na de aanmelding plaats. Maar de start van de inschrijfduur zal met 14 dagen worden opgeschoven. Zo heeft diegene die een beroep wil doen op het LLLK tijdig de noodzakelijk factuur in huis en voldoende tijd om bij DUO een aanvraag in te dienen.

Als u vanaf een bepaalde datum aan onderwijsactiviteiten wilt deelnemen zult u eerder moeten inschrijven dan u tot nog toe gewend was. Zodat de inschrijfduur op het gewenste moment start.

Deze aanpassing zal naar verwachting vóór 1 september gerealiseerd zijn. In de eerste nieuwsbrief in augustus zullen we u informeren over de stand van zaken.

Studenten in een schakelprogramma

Tussen de universiteiten en de minister van onderwijs is onlangs afgesproken dat de universiteiten in elk geval uiterlijk op 1 september 2018 studenten voor schakelonderwijs zodanig zullen inschrijven dat zij een beroep kunnen doen op studiefinanciering en dus ook op het LLLK. De universiteiten hebben daarbij aangegeven dat zij zich zullen inspannen om de noodzakelijke aanpassingen in hun administratie al op of rond 1 september 2017 te hebben gerealiseerd. Ook de Open Universiteit is bezig met deze aanpassing. De verwachting is dat deze voor de meeste schakelstudenten per 1 september 2017 zal zijn gerealiseerd. Ook hier geldt dat we u in de eerste nieuwsbrief in augustus zullen informeren over de stand van zaken.

Voor studenten van Schakelzone Recht kan de aanpassing meer tijd vergen. Zij vinden op de website van Schakelzone aanvullende informatie.

Meer nieuwsberichten                                                                                                                Meer agenda items