Lees voor

Zoeken

Zoeken

Afgestudeerden Managementwetenschappen

Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

dhr. G. Dijkhuizen BSc, Rhenen

mw. A. Kuczynska BSc, Nieuwegein

dhr. J.W.F. Kwakman BSc, Haarzuilens

dhr. G. van Lomwel BSc, Gorinchem

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Implementation and change management

dhr. J. Brandsma MSc, Sneek

Afstudeeropdracht: Vervulling van het psychologisch contract staat tot organizational citizenship behavior als 1 + 1 staat tot 3.

dhr. M.G. Buijs MSc, 's-Gravenhage

Afstudeeropdracht: De invloed van de Big Five persoonlijkheidskenmerken en motivatie op werkbevlogenheid.

mw. G. Gielen MSc, Helmond

Afstudeeropdracht: Innovatie in de financiële dienstverlening. Hoe bereik je de ‘blauwe oceaan'?

mw. W.E. Heemskerk MSc, Groningen*

Afstudeeropdracht: Zelfsturing en teamperformance. Met taaksignificantie en organisatiecontext op weg naar een betere teamprestatie?

dhr. R. Kuijpers MSc, 's-Hertogenbosch

Afstudeeropdracht: Implementing social sustainability in the public sector. Social return on investment as an instrument to achieve social outcomes.

dhr. V.M.J. Martina MSc, Nootdorp

Afstudeeropdracht: De bureaucratische gijzeling van de (organisatie) verandering. De belemmering van de organisatieverandering door de ervaren mate van bureaucratie.

dhr. E.D. Meijer MSc, Koog aan de Zaan

Afstudeeropdracht: In hoeverre heeft een verschil in machtsafstand tussen werknemer en leidinggevende invloed op de pro-sociale motivatie van de werknemer, en wat is de mediërende rol van participatie in de besluitvorming door de werknemer hierin?

dhr. G.W. Moerman MSc, Semmerzake, België

Afstudeeropdracht: de Staat van het Psychologisch Contract. Onderzoek van de staat van het psychologisch contract voor verschillende generaties onderwijspersoneel en hun intentie om de organisatie te verlaten.

dhr. B.G. Rellum MSc, Utrecht

Afstudeeropdracht: De macht der verandering. ‘Een onderzoek naar macht in sociale interacties bij een gepland verandertraject'.

Wo masteropleiding Management

dhr. B.J.W. Claessen MSc, Bladel

Afstudeeropdracht: De relatie tussen het geslacht van een bestuurder en de vermogensstructuur.

mw. A. Ensing MSc, Rotterdam

Afstudeeropdracht: Co-creatie van waarde met patiënten in ziekenhuizen. Onderzoek naar het meer succesvol co-creëren van waarde met patiënten in een ziekenhuis.

dhr. M. Gerriste MSc, Ede

Afstudeeropdracht: De invloed van Loopbaanondersteuning en Loopbaanzelfsturing op Employability de IT-Sector.

mw. J. Hetzel MSc, Borculo

Afstudeeropdracht: De dynamiek waarin projectteams zich bevinden. Over het effect van de dichtheid van verstorende gebeurtenissen op teamprestaties en de invloed van leader sense making.

dhr. E.P.W. Op 't Hoog MSc, Moergestel

Afstudeeropdracht: Customer involvement in greening the supply chain. A workable model for green organizations.

dhr. T.C. Mourits MSc, Bergschenhoek

Afstudeeropdracht: " Het belang van personal affect voor creatieve oplossingen."

mw. N.C.M. van Ommeren-Hulst MSc, Rotterdam

Afstudeeropdracht: De invloed van communicatie over een evaluatie op de toepassing en uitvoering van beleid. Casestudie naar de evaluatieonderzoeken van De Nederlandse Bank naar de naleving van de Sanctiewet door schadeverzekeraars.

dhr. R.G. de Ruiter MSc, Oegstgeest*

Afstudeeropdracht: Het Nieuwe Werken en kennisdeling: De rol van gedeeld leiderschap.

dhr. I.R. Vossen MSc, Utrecht

Afstudeeropdracht: Teamleren, teamprestaties en wederzijdse taakafhankelijkheid.

mw. I. Vruggink MSc, Barchem

Afstudeeropdracht: HR attributies, dé oplossing om HR activiteiten te implementeren?

mw. N.W. Wansinck MSc, Bodegraven

Afstudeeropdracht: Intuïtie in zakelijke kredietverlening. Een onderzoek naar de rol van intuïtieve besluitvorming in het kredietverleningsproces bij relationship banking.

Wo masteropleiding Management, Business Process Management and IT

dhr. S. Alvers MSc, Oosterhout*

Afstudeeropdracht: Transparantie: olie in de motor bij besluitvorming in een omgeving met (gedwongen) samenwerkingsverbanden.

dhr. R.J. Bakelaar MSc, 's-Gravenhage

Afstudeeropdracht: Visualisatie van IT-transformatie in ArchiMate. Onderzoek naar de inzet van de ArchiMate modelleringstaal voor visualisatie van IT-transformatie van ERP naar Best-of Breed.

dhr. N.H. Beversluis MSc, Vlaardingen

Afstudeeropdracht: Het modelleren van processen vanuit het Human Resource Planning perspectief met Sematic Web technologieën.

dhr. F. Bosma MSc, De Lier

Afstudeeropdracht: Meten van de kwaliteit van metadata voor web- en tekstmining.

dhr. R.P. Breedveld MSc, Gouda

Afstudeeropdracht: Samenwerken en keteninformatisering in de zorg. Een verkennende studie.

dhr. R. Claassen MSc, Elst*

Afstudeeropdracht: Toepasbaarheid van Lean Software Development technieken binnen Waterval softwareontwikkeling.

mw. M.J.M. Denekamp MSc, 's-Gravenzande

Afstudeeropdracht: Welke rol is bevoegd een ontwerpbeslissing te nemen in een ERP implementatieproject? Empirisch praktijkonderzoek naar bevoegdheid van ERP implementatieprojectrollen op basis van genomen ontwerpbeslissingen.

dhr. E.M. van Doorn MSc, Rotterdam

Afstudeeropdracht: Design Patterns. Supporting design process by automatically detecting design patterns and giving some feedback.

dhr. C.A.H. van Gerven MSc, Geleen

Afstudeeropdracht: Een ontwerpgericht onderzoek naar de bruikbaarheid en generaliseerbaarheid van KN-methode voor strategische samenwerkingsverbanden in de IT-sector. Een onderzoek naar het beslisproces voor het aangaan van strategische allianties.

dhr. M. Jacobs MSc, Ommen

Afstudeeropdracht: Verhogen van de procesprestaties. Door toepassen van een te ontwikkelen Dynamisch volwassenheidsmodel.

dhr. W.C. Oussoren MSc, Delft

Afstudeeropdracht: Paper, tablets and sustainability in meetings. Relevant usage aspects for comparing the sustainability of tablets with paper in business meetings.

dhr. D. Roos MSc, 's-Gravenhage

Afstudeeropdracht: Procesprestatiemetingen in een functionele organisatie. Acceptatie door twee afdelingen van prestatiemetingen op basis van de decompositie van de overall proceskwaliteit op organisatieniveau.

dhr. P. Slaats MSc, Kanne, België

Afstudeeropdracht: Bedrijfsmatige motieven voor deelname aan Open Data Ecosystemen.

Wo masteropleiding Management, Business Process Management and IT, keuzevariant Information Systems Management

dhr. Y. van de Leur MSc, Rosmalen

Afstudeeropdracht: De botsing tussen Agile en traditionele ontwikkelmethoden. Risico's en problemen op het raakvlak van Agile en traditionele ontwikkelmethoden in hybride organisaties.

mw. M. Werelds-de Vries MSc, Houten

Afstudeeropdracht: Argumenten bij keuzes die gemaakt kunnen worden bij het inrichten van de IT governance van grote professionel organisaties ten aanzien van de IT-beslissingsdomeinen zoals gedefinieerd door Well & Ross (2004).

dhr. M. Wilmink MSc, Nootdorp*

Afstudeeropdracht: Requirements ambiguousness pitfalls. RT Exploring the concept of a lightweight ambiguity tactile check, based on a finite dictionary and non-context awareness, to limit natural language ambiguousness pitfalls in business requirements. The Good, the Bad … and the Ugly

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Controlling

mw. K. Dallinga MSc, Oosterhout

Afstudeeropdracht: Accounting: Legitimiteit en institutionele complexiteit. 'License to operate' van Nederlandse zorgverzekeraars.

mw. J.C.W.M. Hagemeijer MSc, Aalsmeer

Afstudeeropdracht: Onder welke omstandigheden kan het stakeholdersmodel een positieve bijdrage hebben in een niet op winst gerichte organisatie, met een toepassing op de sector hoger onderwijs?

dhr. W. Salij MSc, Oosterland

Afstudeeropdracht: Stakeholder Engaged Sustainability Reporting. "De rol van CSR-functionarissen in het Sustainability Reporting proces en Stakeholder Engagement".

dhr. M.L.J.W. van der Straten MSc, Veldhoven

Afstudeeropdracht: gemeentelijke duurzaamheidsverslagen. Publiceren Nederlandse gemeenten en waarom (niet)?

mw. W. de Vries-Helling MSc, 's-Gravenhage

Afstudeeropdracht: De bijdrage van de controller aan risicomanagement in een publieke organisatie die vastgoed beheert. Een onderzoek naar de rol van de controller bij risicomanagement binnen het Rijksvastgoedbedrijf.

dhr. A. van de Wal MSc, Texas, Verenigde Staten van Amerika

Afstudeeropdracht: Onderzoek naar de acceptatie van een technologische innovatie. Toegepast bij vliegtuigonderhoudsorganisaties.

mw. C. Zoeteweij MSc, Yerseke

Afstudeeropdracht: De lerende organisatie. Een kwantitatief onderzoek naar de effecten van werkomgevings- en persoonlijke kenmerken op de lerende organisatie

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Marketing and Supply chain management

dhr. T. van den Donker MSc, Alphen

Afstudeeropdracht: Relationship performance van resellers. De invloed van fulfilment capability en governance mechanismes. Resultaten van een case study onderzoek in de ICT sector.

dhr. M.P. Haket MSc, Pijnacker*

Afstudeeropdracht: The customer perceived value of sustainability. An empirical research of the B2B customer perceived value of sustainability within the field of electrical and mechanical installations, and the potential effects on their satisfaction, loyalty and price acceptance.

dhr. A.J. Jongepier MSc, Serooskerke*

Afstudeeropdracht: Waarom consumenten selfscanners in supermarkten gebruiken. Een onderzoek naar de invloed van systeem-, situationele en persoonlijke factoren.

dhr. S.F.M. Kruisbrink MSc, Eindhoven

Afstudeeropdracht: The influence of 3PL sustainability transport initiatives on 3PL customer logistics performance and loyalty. Quantitative research of 3PL customers in the Netherlands.

dhr. D.G.F. Loots MSc, Veldhoven

Afstudeeropdracht: How Do Customers retain longer in a physical sport centre? Research to investigate the factors that influence customer retention (behavioral loyality) in the Dutch PSC sector.

mw. J. Seesing MSc, Zelhem

Afstudeeropdracht: Cognitieve dissonantie bij fast fashion aankopen. De invloed van houdbaarheid en schaarste.

dhr. J. van Strien MSc, Falls Church, Verenigde Staten*

Afstudeeropdracht: the handling-based of risks induced by performance-based contracting in service supply chains.

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Strategic human resource management

dhr. P.L.M. Amorij MSc, Landgraaf

Afstudeeropdracht: Een inclusieve arbeidsmarkt: (hoe) pakken HRM-professionals deze uitdaging aan?

dhr. P.A.C. van Dongen MSc, Tilburg

Afstudeeropdracht: Make a choice or the choice makes you! Een onderzoek naar de invloed van risicobereidheid op de relatie tussen persoonlijkheid en duurzame inzetbaarheid.

mw. I.T.F. van den Heuvel MSc, Westerhoven

Afstudeeropdracht: De invloed van targets op de werkstress van juristen en advocaten en de invloed van intrinsieke en extrinsieke motivatie op dit verband.

mw. C.L.J. Klaarwater MSc, Bakkeveen*

Afstudeeropdracht: Gedeeld leiderschap; een hype of effectief voor team performance?

Wo masteropleiding Management, keuzevariant Financial decision making

mw. V.G.W. van Puyvelde MSc, Waasmunster, België

Afstudeeropdracht: De invloed van Big Five op spaargedrag. Een statistisch onderzoek naar de invloed van Big Five persoonlijkheidsmerken op het spaargedrag van Nederlandse huishoudens en het modererend effect op deze relatie.

* Bij deze student werd aan het behaalde getuigschrift de waardering met Lof toegekend.