CW_PSY_Stigmasymposium_Hokjes_12348_head_large.jpg
Symposium 'De hokjes voorbij'
 

'De hokjes voorbij' is een samenwerkingsverband van:

Logo Open Universiteit De Open Universiteit is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs. We hebben een hoogwaardig onderwijsaanbod voor wie niet kan (of wil) studeren aan een andere Nederlandse of Vlaamse universiteit, ingericht op flexibel online studeren in deeltijd. De Open Universiteit heeft net als andere universiteiten ook een onderzoekstaak. “De hokjes voorbij” is een interdisciplinair initiatief dat voortkomt uit de onderzoeksactiviteiten van de faculteiten Cultuurwetenschappen en Psychologie.
Logo Samen Sterk Zonder Stigma Samen Sterk Zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin het hebben van een psychische aandoening niet meer leidt tot uitsluiting of discriminatie. Een psychische aandoening hoeft geen belemmering te zijn voor opleiding of werk, dat stigma moet de wereld uit. We moeten met een andere, meer open blik naar elkaar leren kijken. Zonder stigma’s komen talenten van mensen optimaal tot hun recht, worden mogelijkheden beter benut, halen we meer uit onszelf en elkaar. Zonder stigma’s is het fijner en positiever samenwerken en -leven. En dat is goed voor ons allemaal.
Logo Kenniscentrum Phrenos Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen te bevorderen. Phrenos doet dat door kennis te ontwikkelen, te bundelen, te verspreiden, te delen en toe te passen. Vanuit deze kennis wil Kenniscentrum Phrenos het beleid ten aanzien van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen beïnvloeden. Dit doen wij in samenwerking met partners uit het veld.
Logo Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie is een samenwerkingsverband met als doel bijdragen aan de acceptatie en inclusie van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in de Nederlandse samenleving. Dit willen we bewerkstelligen door wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie te ontwikkelen en toe te passen. Het kennisconsortium bestaat uit 25 deelnemers uit de sectoren zorg, wetenschap, bestuur/beleid en praktijk. Daarnaast zijn er nog 13 partijen die geen deelnemer zijn aan het kennisconsortium maar die wel betrokken zijn via de werkgroepen (Jeugd, Ggz, Leefomgeving en Werk). Al deze partijen genereren en gebruiken kennis over destigmatisering en binnen het kennisconsortium wordt deze kennis verzameld, gedeeld en wordt verder onderzoek bevorderd. Hierdoor beschikt elke deelnemer over de juiste en actuele kennis om destigmatisering van de eigen doelgroep te bevorderen.