CW_PSY_Stigmasymposium_Hokjes_12348_head_large.jpg
Symposium 'De hokjes voorbij'
Dit symposium vond plaats op 18 juni 2021. Op de homepage van 'De hokjes voorbij' zijn de video’s van het plenaire programma terug te kijken.

Programma

12.30 Opening
Door presentator Irene Geerts (promovenda geschiedenis Open Universiteit) en Theo Bastiaens (rector Open Universiteit)
12.35 Openingspanel: Stigma, hoe ervaar je dat?
Wanneer en hoe ervaar je stigma? Wat is stigma eigenlijk? In welke vormen bestaat het, en hoe herken je die? Mensen die zelf ervaring hebben met een vorm van stigma - Annemiek Lely (programmamaker, dramaturg en schrijver), Henk Mathijsen (voorzitter PlusMinus) en Marieke Noort (verslavingscounsellor) - praten hierover met Gerdien Rabbers (directeur van Samen Sterk Zonder Stigma) en Arjan Bos (hoogleraar klinische psychologie van de Open Universiteit).
13.10 Keynotelezing 1: psychologie
Mental Illness Stigma: Consequences,  Disclosure and Interventions (in het Engels)
Nicolas Rüsch (Universität Ulm) laat zien wat stigma is, wat de gevolgen ervan zijn, en welke interventies er zijn om publiek stigma, zelfstigma en structureel stigma tegen te gaan.
13.35 Pauze
13.50 Keuzesessies ronde 1
Keuze uit:
  1. Rondetafelgesprek: Wat doet de corona-pandemie met stigma?
  2. Jij mag niet naar mijn feestje komen: Het ontstaan van stigma in de kindertijd
  3. Destigmatisering in de ggz
  4. Framing en stereotype beeldvorming in de media
  5. Trek het je niet aan: Zelfstigma bij mensen met psychische aandoeningen.
14.35 Keynotelezing 2: filosofie
Chronic Shame and the Experience of Stigma
(in het Engels)
Luna Dolezal (University of Exeter) bespreekt de schaamte die het gevolg kan zijn als mensen stigma ervaren en geeft professionals praktische overwegingen mee voor hoe zij daar op een goede manier mee om kunnen gaan.
15.00 Pauze
15.15 Keuzesessies ronde 2
Keuze uit:
  1. Rondetafelgesprek: Wat kun je zelf doen tegen stigma?
  2. Van wie is dit verhaal? Stigma en vertelperspectief in films en andere (non-)fictie
  3. Beter in beeld: Destigmatisering in de nabije leefomgeving 
  4. To tell or not to tell: Openheid tijdens de studie, stage en op het werk
  5. Mensenrechten en stigmatisering: de casus van het VN-verdrag Handicap
16.00

Keynotelezing 3: sociologie 
Stigma Power: Mental Distress, Poverty and Welfare
In deze lezing pleit Imogen Tyler (Lancaster University) voor een beter historisch begrip van stigma: als een vorm van macht die besloten zit in de sociale relaties van het verzorgingsstaat-kapitalisme.

16.25 Afsluiting 
Wat zijn de belangrijkste nieuwe inzichten van vandaag? Waar moeten we vooral mee aan de slag, in de praktijk en in kennisontwikkeling? Presentator Irene Geerts praat na met Jaap van Weeghel (emeritus hoogleraar Participatie en rehabilitatie van mensen met psychische aandoeningen Tilburg University en adviseur van Phrenos).