null Je toekomst als masterpsycholoog in de ggz? Kijk de opname van de Meet & Greet Klinische psychologie terug

PSY_MeetGreet_MAPKP_12576_head_large.jpg
Je toekomst als masterpsycholoog in de ggz? Kijk de opname van de Meet & Greet Klinische psychologie terug
Je hebt belangstelling voor de mastervariant Klinische psychologie omdat je graag in de geestelijke gezondheidszorg wil werken. Maar wat kun je eigenlijk, als masterpsycholoog? Hoe kom je verder? En hoe ziet de toekomst van dit werkveld eruit? Het kwam allemaal aan de orde tijdens de Meet & greet van de mastervariant Klinische psychologie op 30 maart 2021. Je leest hier een korte samenvatting, maar je kunt ook de hele opname terugkijken.

Bekijk de hele opname van de Meet & Greet Klinische psychologie

Vakgroepvoorzitter en hoogleraar Klinische psychologie Susan van Hooren hield een korte inleiding over de mastervariant Klinische psychologie aan de Open Universiteit en toekomstige ontwikkelingen. Zo werkt de faculteit aan een nieuwe mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie die de Open Universiteit vanaf september 2022 (onder voorbehoud) zal aanbieden.

Opleidingsstructuur verandert

Hoogleraar Psychotherapie Agnes Scholing behandelde vervolgens uitgebreid de huidige stand van zaken in het werkveld en de toekomstige opleidingsstructuur ná de master. Suzanne Stuurman vertelde over haar eigen loopbaan van student Psychologie in Leiden en aan de Open Universiteit naar haar huidige werk als docent, gz-psycholoog, praktijkopleider en supervisor. Zij beantwoordden ook de vragen die circa honderd deelnemers via de chat stelden.

In haar presentatie ging Agnes Scholing uitgebreid in op de beoogde veranderingen in het beroepengebouw in het ggz-werkveld en de consequenties voor (afgestudeerde) studenten. Een stuurgroep onder leiding van Alexander Rinnooy Kan bracht daarover in oktober 2020 het rapport 'Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg' uit. Rond 2030 moet dit proces klaar zijn, maar op dit moment is er nog veel discussie, ook met universiteiten.


Agnes Scholing

Alleen nog met BIG-registratie

Agnes Scholing vertelde dat er plannen worden gemaakt om in de ggz in de toekomst alleen nog BIG-geregistreerde psychologen te laten werken. Op dit moment is dat nog niet zo. Voor een BIG-registratie is ook nu na de master een vervolgopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) nodig. De opleidingsplekken zijn echter schaars: er zijn ongeveer twee keer zoveel kandidaten als opleidingsplekken. De vraag naar psychologen is echter groot, en neemt naar verwachting nog toe. In de nieuwe plannen zou je maximaal 12 maanden mogen werken als masterpsycholoog voorafgaand aan de gz-opleiding. Die opleidingsplek zou dan gegarandeerd moeten zijn. Als de BIG-registratie echter de norm wordt, betekent dat mogelijk 'selectie aan de poort' van de universiteit voor studenten die een master willen doen. Daarover is nu discussie met de universiteiten.

Opleiding Psychotherapeut verdwijnt

Ook de positie van de psychotherapeut is nu nog erg onduidelijk. Na de master is er een rechtstreekse route via een vierjarige opleiding, zonder eerst de postmaster tot gz-psycholoog te doen. De andere route loopt wél via de gz-opleiding en daarna een driejarige opleiding tot psychotherapeut. Straks kan dit niet meer. Er is dan nog één basisberoep, namelijk de gz-psycholoog. En er zijn twee specialisaties: de klinisch psycholoog/psychotherapeut en de klinisch neuropsycholoog. Echter ook hierover wordt nog gesteggeld door beroepsverenigingen en opleidingsinstituten. Het plan ligt nu bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Gz-psycholoog worden

Wat moet je nu doen om gz-psycholoog te worden? Agnes Scholing benadrukte (zie clip 5, vanaf 25:27) het belang van het competentieprofiel dat alleen maar zwaarder zal gaan meetellen voor de masteropleiding en de toekomstige BIG-opleidingen. 'Laat je zien op alle zeven competentiegebieden', zegt Scholing. In het profiel staat 'vakinhoudelijk handelen' centraal en verder de competenties maatschappelijk handelen, communicatie, samenwerking, organisatie, kennis en wetenschap, en professionaliteit en kwaliteit.

Belangrijk zijn verder een relevante en brede werkervaring, een tweede master volgen (bijvoorbeeld een researchmaster na je master Klinische psychologie) en relevante nascholing. En, ook niet onbelangrijk, tipt Agnes Scholing: 'Kies een minder sexy werkveld.' Richt je blik bijvoorbeeld op de ouderenzorg of de revalidatie. Er zijn weliswaar minder opleidingsplekken, maar er is wel behoefte aan mensen. En bén je eenmaal gz-psycholoog, dan heb je een scala aan mogelijkheden in het werkveld.

Wat als het niet lukt?

Toch blijft een belangrijke vraag hangen: wat als het niet lukt om in die gz-opleiding te komen? (clip 4, vanaf 35:36). 'Blijf in elk geval niet te lang werken als masterpsycholoog in een gzz-instelling', zegt Scholing. 'Zonder BIG-registratie krijg je vaak alleen nog een tijdelijk contract.' Al blijven er gelukkig wel werkplekken over voor masterpsychologen, bijvoorbeeld in de sfeer van selectie & assessment, coaching, poh-ggz (bij de huisarts), in het wetenschappelijk onderzoek en in beleid bij de overheid of in de gezondheidszorg.

Meer nieuwsberichten                                                                                                                Meer agenda items