ALG_Afgestudeerden_MW_14261_head_large.jpg
Managementwetenschappen
1 januari 2021 tot en met 28 februari 2021

Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

mw.  P.J.M. van Hoof-Rompen BSc,  Ysselsteyn 
Afstudeeropdracht: Grip op baanonzekerheid. Baanonzekerheid en burnout en de rol van loopbaanaanpassingsvermogen

Wo masteropleiding Management

mw.  M.B. Achilles MSc,  Amsterdam
Afstudeeropdracht: Drivers of perceived intrusiveness in online behavioral advertising

mw.  H.J.R. Achtereekte MSc,  Zwolle
Afstudeeropdracht: Wanneer ik, jij en wij een team zijn. Identiteitsbeleving en teamsamenwerking bij gemeenteambtenaren

mw.  L. Aerts MSc,  Kuringen, België
Afstudeeropdracht: Duurzame ontwikkeling in het secundair onderwijs. Een casestudie naar de integratie van duurzame ontwikkeling en het verband met media-/informatiecompetenties

dhr.  S. Auburger MSc,  Haarlem
Afstudeeropdracht: De interactie tussen aansturing en samenwerking binnen virtuele projectteams. Een onderzoek naar socialisatie en vertrouwen

dhr.  J.P.M. de Beer MSc,  Roosendaal
Afstudeeropdracht: Studie naar de verschillen in de ervaring tussen werkkenmerken en werkuitkomsten op hiërarchische niveaus

dhr.  N. van Berkel MSc,  Maarssen
Afstudeeropdracht: Verlagen of stoppen van de promotiedruk door A-merken. Onderzoek naar de invloed van de promotiedruk op de relatie van A-merken met supermarkten

mw.  D. Besselink MSc,  Ulft
Afstudeeropdracht: Management controls van een ziekenhuis in de dagelijkse situatie en tijdens de COVID-19 crisis

dhr.  F.J.C. van Boxtel MSc,  Schiedam
Afstudeeropdracht: Welke rol spelen bevorderende en belemmerende factoren op continue gebruik van reisapps in de Nederlandse luchtvaartsector?

dhr.  J. Braam MSc,  Groesbeek
Afstudeeropdracht: Adoptie en implementatie van technische innovatie in de geestelijke gezondheidszorg

dhr.  D.A.J.H. van den Broek MSc,  Eindhoven
Afstudeeropdracht: Hoe beïnvloeden de aspecten training, weerstand en werknemersbetrokkenheid het implemenatieproces van Lean, casus de metaalindustrie

dhr.  M. van der Brug MSc,  Hooglanderveen
Afstudeeropdracht: Toegevoegde waarde toegevoegd en verdeeld. Maatschappelijk ondernemen verantwoorden....

mw.  M.C. Cosijn-van den Heijkant MSc,  Teteringen
Afstudeeropdracht: Risicobereidheid in onzekere tijden; zorg of zegen? Een onderzoek naar de modererende rol van risicobereidheid op de relatie tussen loopbaanonzekerheid en burnout

mw.  A.J. Dolphen MSc,  Zedelgem, België *
Afstudeeropdracht: Observeren van mishandeling op het werk: Het overloop- en crossover-effect in het familiedomein

mw.  J.W.L.M. Donker-Visser MSc,  Venlo
Afstudeeropdracht: De invloed van inspirerend gedrag van de leidinggevende op veerkrachtig gedrag van de medewerker. In welke mate modereert de inspirerende persoonlijkheid van de leidinggevende in relatie tot autonomie, uitdagend werk en veerkrachtig gedrag van de medewerker?

dhr.  H.J. Dubbelhuis MSc,  Apeldoorn
Afstudeeropdracht: Communicatie met het personeel op 1!

mw.  A.M.D. Gerretsen MSc,  Rotterdam
Afstudeeropdracht: Veerkracht door inspirerend leiderschap. Inspirerend leiderschap en de veerkracht van medewerkers: de mediërende rol van actieve coping en de modererende rol van coronastress

dhr.  J. Gilissen MSc,  Kinrooi, België
Afstudeeropdracht: Should I go with a smile? Het effect van een onzekere situatie op het werk op de vertrekintentie van een leidinggevende en de modererende rol van optimisme hierin

mw.  M.M. Haeren MSc,  Valkenswaard
Afstudeeropdracht: Roerige tijden...zo ook op de arbeidsmarkt. Een onderzoek naar de invloed van persoonlijkheid op de relatie tussen loopbaanonzekerheid en loopbaantevredenheid

dhr.  J. Hall MSc,  Dordrecht
Afstudeeropdracht: The impact of Supply Chain Integration on Operational Performance and the identification of moderators

dhr.  J.P. van der Heide MSc,  Hilversum
Afstudeeropdracht: Sturen op impact binnen de opsporing. Een exploratieve studie naar het gebruik van impactinformatie binnen de financiële opsporing

dhr.  M.J.H. Helmes MSc,  Azewijn
Afstudeeropdracht: From Central to Local. Decentralisatie- en Empowermentproces na overname begrepen vanuit de Oud Institutionele Economie

mw.  M.L. Henderson MSc,  Ridderkerk
Afstudeeropdracht: De l(e)i(j)dende principes van zelfsturende teams binnen de publieke sector

dhr.  M.C.A.J. Hoppenbrouwers MSc,  Oost West en Middelbeers
Afstudeeropdracht: Twijfel niet over investeren in duurzaam, menselijk kapitaal. Een onderzoek naar de relatie tussen employability en loopbaanonzekerheid, met de Big Five persoonlijkheidskenmerken als moderatoren

dhr.  M.K. Huijgen MSc,  Groningen
Afstudeeropdracht: De kosten van een glimlach. De invloed van leader-member exchange op emotional labour en work-life balance

mw.  M.E.N. Klijn-Smulders MSc,  Vught
Afstudeeropdracht: Management accounting change and innovation: insights in Lean from an institutional perspective. Explaining failure in the adoption of Lean

mw.  A. Lenderink-Buunk MSc,  Doetinchem *
Afstudeeropdracht: Wanneer geven kandidaten de voorkeur aan tech versus touch recruitment?

mw.  S.C. van Mackelenbergh MSc,  Nijmegen
Afstudeeropdracht: Leren en onzekerheid in tijden van verandering. Een onderzoek naar de relatie tussen kwalitatieve baanonzekerheid en informeel werkplekleren, basisnoodsatisfactie als verklaringsmechanisme en de invloed van psychologische veiligheid.

dhr.  M. Nicolai MSc,  Marum
Afstudeeropdracht: De relatie tussen tevredenheid met het prestatiebeoordelingssysteem, werkbevlogenheid en de verloopintentie van medewerkers. Een onderzoek in de publieke sector

dhr.  R. van Nieuwenhuizen MSc,  Ermelo
Afstudeeropdracht: Marktwerking in de GGZ: is de psychiater nog steeds de baas?

mw.  M.J. Nurmi MSc,  Beuningen 
Afstudeeropdracht: The impact of company name changes on stock prices in the biotehnology industry: Does the name matter?

dhr.  J.R.J. Pol MSc,  Almelo
Afstudeeropdracht: Maakt ambidexter leiderschap het verschil? De invloed van ambidexter leiderschap op de relatie tussen werkgerelateerde zelfeffectiviteit en vitaliteit van medewerkers

dhr.  G.M. Pruijsen MSc,  Eindhoven
Afstudeeropdracht: Het effect van optimistische leiders op veerkracht van volgers

dhr.  E.R.P.J. Ramakers MSc,  Heerlen
Afstudeeropdracht: De eigenschappen van een micromanager. Een onderzoek vanuit het perspectief van de medewerkers

dhr.  J.M.H. Renet MSc,  Sittard
Afstudeeropdracht: Hoe leiderschap de cultuur van een organisatie kan beïnvloeden

mw.  M. Van Rode-Beckers MSc,  Eppegem, België
Afstudeeropdracht: Een onderzoek naar de invloed van de leiderschapsstijl - ingebed in een organisatiecultuur - op het proces van een businessmodelinnovatie. Hoe beïnvloedt de leiderschapsstijl, ingebed in de hiërarchische cultuur, het proces van de business model innovatie, binnen d4e casus van een verzekeringsinstelling?

dhr.  J.J. Roelofs MSc,  Beuningen
Afstudeeropdracht: Intention to use web conferencing within buyer-supplier communication. An explanation from the UTAUT model

dhr.  M.M.J. van Sas MSc,  Alphen 
Afstudeeropdracht: Het effect van crowdfunding. Het effect van crowdfunding voor wetenschappelijk onderzoek op de output van een onderzoeker

mw.  J. van Schendel MSc,  Oosthuizen
Afstudeeropdracht: Secondary School Marketing in the Netherlands. A Critical Discourse Analysis of Secondary School Websites

dhr.  M.J.A.M. Scheutjens MSc,  Berlicum 
Afstudeeropdracht: Invloed van management controls bij samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein

dhr.  K. Slot MSc,  Nuenen
Afstudeeropdracht: Klantbetrokkenheid bij digitalisering van processen binnen de financiële sector. Casestudyonderzoek binnen Rabobank naar de invloed van het betrekken van klanten bij procesinnovatie (gericht op het innoveren van een e-service), waarbij het innovatieproces op een gestructureerde wijze is georganiseerd, op de door de klant ervaren kwaliteit van de e-service en daarmee op de klanttevredenheid

dhr.  H.A.G. Spruyt MSc,  Loenhout, België
Afstudeeropdracht: De rol van procesdimensies van samenwerking in de relatie tussen objectieve en subjectieve persoonlijke nabijheid enerzijds en de harde en zachte resultaten van innovatieve samenwerking anderzijds. Kwalitatief onderzoek naar innovatie door samenwerking in de provincie Zeeland

mw.  J. Stolk-Zoethout MSc,  Berkel en Rodenrijs
Afstudeeropdracht: In hoeverre hebben psychologische veiligheid en leerdoeloriëntatie invloed op proactief werkgedrag binnen zelforganiserende teams en welke rol heeft empowering leiderschap daarbij?

mw.  S.A. van Vondelen MSc,  Escharen
Afstudeeropdracht: Control in holacratische organisaties. Een case study naar control in een holacratische organisatie: control door een duidelijk proces en een sterke gemeenschap van medewerkers

mw.  M. Vonk MSc,  Doorn
Afstudeeropdracht: De invloed van nabijheid op succesvolle samenwerkingen. Een casestudy naar op innovatie gerichte samenwerkingen tussen jeugdhulp en onderwijs

dhr.  M.W. Webers MSc,  Beek 
Afstudeeropdracht: Klantbetrokkenheid bij drinkwaterbedrijven. De invloed van klantbetrokkenheid op de klanttevredenheid tijden procesinnovatie gericht op e-services

dhr.  M.J.I. Willebrands MSc,  Dokkum
Afstudeeropdracht: "Haalt de zorg voor Covid-19 het inspirerend gedrag van leidinggevenden onderuit?"

mw.  F. Yacoubi MSc,  Haarlem
Afstudeeropdracht: Betekenis geven aan primaire teamprocessen. Een casestudy naar factoren die plannen, coördineren en besluiten nemen beïnvloeden