null Nieuw toetssysteem vanaf september: dit gaat er veranderen

ALG_Nieuw_toetssysteem_18857_head_large.jpg
Nieuw toetssysteem vanaf september: dit gaat er veranderen
Vanaf september 2022 hebben we een nieuw digitaal toetssysteem met proctoring (digitale surveillance).

Alle belangrijke informatie vind je ook via de tegel online thuistentamen op mijnOU (voor schakelzonestudenten via online thuistentamen op mijnOU). Bekijk ook het artikel in Modulair.

Meer functionaliteiten voor álle opleidingen

Digitaal toetsen is niet nieuw bij de Open Universiteit. Uit onderzoek en evaluaties weten we ook dat steeds meer studenten thuis tentamen willen (blijven) doen. De nieuwe toetssoftware van ANS is gemakkelijker in gebruik, geschikt voor alle opleidingen en heeft meer functionaliteiten.

Bijvoorbeeld:

  • Alle digitale groepstentamens (DGT) en digitale individuele tentamens (DIT) zijn locatie-onafhankelijk. Jij bepaalt waar en wanneer je tentamen doet.
  • Ook geschikt voor bèta-tentamens met formules en grafieken.
  • Meer online tools, zoals een rekenmachine, woordenboek en kladblok.
  • Eenvoudig teksten editen, mediabestanden en bijlagen toevoegen.

Digitale hulpmiddelen

Waar mogelijk stappen we over van fysiek naar digitaal. Bij alle toetsen mag je een online woordenboek (vandale.nl) gebruiken, tenzij de oproepbrief voor het tentamen anders zegt. Wanneer een (reguliere of wiskundige) rekenmachine is toegestaan, is die ook digitaal binnen de toets beschikbaar. In het online kladblok van ANS kun je bijvoorbeeld notities maken en sorteren, tekst markeren, tekenen, een tabel toevoegen en spraakberichten opnemen. Doe je een geheim tentamen thuis? Dan mag je geen fysiek kladpapier gebruiken, maar wel het online kladblok van ANS. Hierin kun je bijvoorbeeld notties maken en sorteren, tekst markeren, tekenen, een tabel toevoegen en spraakberichten opnemen. Alle overige hulpmiddelen staan vermeld in de oproepbrief.

Thuis tentamen doen met proctoring

Thuis of in het studiecentrum. Dat is jouw keuze. Als je thuis tentamen doet, is dat met digitale surveillance ofwel proctoring. De nieuwe software van ProctorExam gebruikt de webcam van je pc of laptop, plus een tweede camera, namelijk die van je mobiel of tablet (zie ook hieronder). ProctorExam maakt ook een opname van de microfoon en je scherm. De software registreert alle handelingen op het beeldscherm.

Geen tussentijdse roomscans meer nodig

De tweede camera (van je mobiel of tablet) wordt via een app gekoppeld aan je toets. Het maken van een roomscan wordt zo veel eenvoudiger. Ook leidt de software je stap voor stap door alle controlehandelingen (met videovoorbeelden). Zo kun je niet meer per ongeluk iets vergeten. Na de opstart zet je de tweede camera neer zodat je werkplek, je beeldscherm en jij tijdens de toets in beeld blijven. Tussentijdse roomscans zijn dan niet meer nodig. En er kan geen twijfel meer ontstaan over het al dan niet volgen van de regels. Dit voorkomt ongeldigverklaringen. Meer weten over de opstartprocedure en het gebruik van de tweede camera? Bekijk dan de video met de instructie voor het thuistentamen.

Digitale inzage geheime tentamens

Inzage krijgen wordt eenvoudiger. Bij een openbaar tentamen kun je na ontvangst van je definitieve uitslag zelf inloggen in ANS om rechtstreeks inzage te krijgen in je tentamen. Ook voor geheime tentamens zijn er straks meer mogelijkheden tot inzage. Voorheen kon je geheime tentamens alleen in een studiecentrum inzien. Dat was voor studenten in het buitenland moeilijk. In ANS kun je digitaal inzage krijgen, met online toezicht.

Per wanneer?

Vanaf 12 september gaan alle digitale individuele tentamens (DIT, voorheen CBI) via het nieuwe systeem. Tot en met augustus doe je dus nog tentamen in het oude systeem. De eerste digitale groepstentamens (DGT, voorheen CBG) in het nieuwe systeem zijn in de tentamenronde van 14 tot en met 17 november 2022.

Belangrijk

  • In de eerste week van augustus worden de DIT-tentamens in het nieuwe systeem opengezet voor aanmelding.
  • In verband met de overzetting naar het nieuwe systeem zijn er geen tentamens van 1 t/m 11 september a.s.

Wat moet je zelf doen?

De omzetting gaat automatisch. Je hoeft alleen te checken of je computer of laptop voldoet aan de eisen. Deze zijn terug te vinden in de nieuwe handleiding. We raden je aan om de handleiding goed door te lezen. Heb je eerder een online thuistentamen gedaan? Verwijder dan de Proctorio-plugin. Er is een test-tentamen beschikbaar op de tegel 'Online thuistentamen' op mijnOU. Dit kun je maken zodra je jezelf hebt aangemeld voor een tentamen.

Let op

Het is verplicht om het test-tentamen te maken, als onderdeel van een goede voorbereiding en de noodzakelijke check van je systeem. Je krijgt automatisch toegang. Het test-tentamen is vanaf de derde week van augustus beschikbaar voor iedereen die zich aanmeldt voor een DGT- of DIT-tentamen. Belangrijk: je kunt je tot vijf dagen voor de toetsdatum aanmelden voor een tentamen.

Meer nieuwsberichten                                                                                                                Meer agenda items