PSY_TRIPP_19809_head_large.jpg
Achtergrond
De vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit doet onderzoek naar het behoud van welbevinden in de verschillende levensfases. Wij gaan ervan uit dat iedere levensfase zijn eigen uitdagingen en ontwikkelingstaken kent. De transitie naar ouderschap wordt door velen beschreven als de meest vreugdevolle en tegelijkertijd uitdagende periode van hun leven. Op veel verschillende vlakken kan het krijgen van een kind samenhangen met verandering: verandering van identiteit, levensstijl, relaties, sociaal netwerk, maar ook lichamelijk en emotioneel gebeurt er veel. De transitie naar ouderschap kan erg uitdagend zijn voor nieuwe ouders, maar tegelijkertijd kan er ruimte ontstaan voor positieve veranderingen en groei.

Onderzoekslijn

Deze studie heeft een brede opzet, wat betekent dat we meerdere onderwerpen meenemen in de vragenlijsten. De keuze voor deze onderwerpen is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en vormt zo een onderbouwde basis voor het beantwoorden van uiteenlopende, relevante onderzoeksvragen. Vragen die beantwoord kunnen worden gaan bijvoorbeeld over de invloed van persoonskenmerken en omgevingsfactoren op het ervaren van welbevinden en kwaliteit van leven. Ook zijn wij benieuwd naar de impact van veranderingen in de zwangerschap en na de geboorte, de invloed van kindkenmerken, de rol van het sociale netwerk en eenzaamheid bij het ervaren van welzijn en groei. Hoe zien deze veranderingen eruit in termen van emoties en hoe heeft dit zijn weerslag op het dagelijks functioneren? Ouders ervaren bijvoorbeeld beiden slaaptekort, maar wat de impact hiervan is kan per persoon verschillen. De opgedane kennis binnen dit onderzoek willen we gebruiken om praktische handvatten te ontwikkelen die kunnen helpen om zo goed mogelijk door deze transitiefase heen te komen. Het bevorderen van groei en het kunnen leren van onze eigen kracht is het doel.

Levenslooppsychologie

Dit onderzoek is opgezet vanuit de vakgroep Levenslooppsychologie. Het vakgebied van de levenslooppsychologie is relatief jong en richt zich op de menselijke ontwikkeling. Deze vindt plaats gedurende het gehele leven, van de conceptie tot de dood. We blijven ons als mens continu ontwikkelen, zowel biologisch en cognitief als sociaal en emotioneel. In de levensloop wisselen zich periodes van stabiliteit af met periodes van verandering. Deze transitieperiodes kenmerken zich daardoor dat vertrouwde patronen worden uitgedaagd. Zekerheden vallen weg en nieuwe situaties kunnen gepaard gaan met onrust en onzekerheid, soms zelfs angst en paniek. Tegelijkertijd bieden transities ook mogelijkheden tot groei. Het zijn leermomenten waarbij persoonskenmerken, omgevingsfactoren en eerdere ervaringen alle van invloed zijn op de mate van groei die iemand kan bereiken. Zo hoor je wel eens mensen zeggen dat ze sterker zijn geworden na het doormaken van een nieuwe, soms ontwrichtende ervaring. Deze potentie tot groei is in onze visie essentieel bij de transitie naar het ouderschap.