PSY_TRIPP_19809_head_large.jpg
Meedoen
 

Wanneer kun je meedoen?

Je kunt meedoen als:

  • je in verwachting bent van het eerste kind (ook als partner);
  • de zwangerschap 12 weken of verder is;
  • je vaardig bent in de Nederlandse taal;
  • je in Nederland of België woont;
  • je 18 jaar of ouder bent.

Je kunt op meerdere momenten meedoen aan de studie, dus ook als de zwangerschap al verder is gevorderd of het kindje al geboren is (tot 8 maanden na de geboorte).

Wat moet ik doen?

Als deelnemer vul je tijdens je zwangerschap en na de geboorte van je kindje vier keer een online vragenlijst in. Het invullen duurt per keer ongeveer 30 minuten, dus als je deelneemt aan alle 4 meetmomenten, ben je ongeveer 2 uur tijd kwijt over een periode van 14 maanden. Je kunt de vragen online invullen op het moment dat het je uitkomt. De uitnodiging voor de meetmomenten en de link naar de vragenlijst ontvang je automatisch per mail. Bij het bepalen van het moment van de meting na de geboorte van je kindje, gaan we uit van de uitgerekende bevallingsdatum. Daarom wordt deze gevraagd tijdens de eerste meting.

De meetmomenten zijn als volgt:


Einde van het onderzoek

Het onderzoek omvat 4 meetmomenten. Je deelname aan het onderzoek stopt nadat je de laatste vragenlijst hebt ingevuld, of vroeger als je niet langer wenst deel te nemen. Bij nieuws en publicaties houden we je op de hoogte van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek.

Meedoen is vrijwillig

Je beslist zelf of je meedoet en je mag je deelname ook op elk moment stopzetten zonder dat je hiervoor een reden hoeft op te geven. Je beheert zelf een studieaccount waarbij je ten alle tijden kan kiezen om de studie te verlaten. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als je dit niet wilt, kun je dit aangeven bij de onderzoekers. Je gegevens worden dan verwijderd.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Om je privacy te beschermen krijgen je gegevens een code. Je naam en andere gegevens die je direct kunnen identificeren (bijvoorbeeld het mailadres), worden niet gekoppeld aan je antwoorden op de vragenlijst. Enkel de hoofdonderzoekers kunnen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens.

De gegevens die worden geanalyseerd of gedeeld bevatten dus geen informatie die tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot jou te herleiden.
Een uitgebreidere toelichting over deelname aan dit onderzoek kun je vinden in de informatiebrief.

Aanmelden