Onderzoek bij en met de Open Universiteit

Het wetenschappelijk onderzoek van de Open Universiteit is stevig verankerd in een netwerk van professionals binnen de verschillende wetenschapsgebieden en vindt plaats in nauwe samenwerking met verschillende externe partners.

Het onderzoek is geworteld binnen de faculteiten en het Welten-instituut. Binnen de Nederlandse Nationale Wetenschapsagenda focust de Open Universiteit op drie thema’s:

De Graduate School van de Open Universiteit stimuleert de onderzoeks- en promotieambities van professionals. De kwaliteit van het onderzoek wordt geborgd door ons onderzoeksbeleid dat (inter)nationale standaarden volgt en dat vorm krijgt in een commissie voor integriteit en ethiek.

Hoofd Academische Zaken dr. Jeroen Winkels