INF_DuurzameOntwik_10848_head_large.jpg
UNESCO leerstoel
Leerstoelhouder is prof. dr. Paquita Pérez Salgado. Van 2001 tot 2013 was zij decaan van de faculteit Natuurwetenschappen, en in die hoedanigheid o.a. verantwoordelijk voor de opleidingen en het onderzoek in de milieu-natuurwetenschappen.

Daarvoor werkte zij bij VHTO, het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Ook was zij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (aldaar ook gepromoveerd in de fysische chemie in 1992), de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente.
Zij was en is actief in diverse Europese en internationale organisaties op het gebied van (milieu)natuurwetenschappen en hoger onderwijs. De leerstoel is ondergebracht bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit.

Prof. Perez werkt wereldwijd samen met diverse universiteiten en beroeps- en maatschappelijke organisaties (zie Samenwerking).

Bij het onderzoek in het kader van de Unesco leerstoel wordt de nadruk gelegd op een multi- en transdisciplinaire benadering bij het vinden van oplossingen voor issues rondom duurzame ontwikkeling. De UNESCO-speerpunten Afrika en gendergelijkheid (gender equality) zijn onderdeel van de ontwikkeling van onderzoeks- en opleidingsactiviteiten.

Online Masterclass Leren voor Duurzaamheid

Paquita Perez gaat in gesprek met interviewer Anouschka Laheije.

Online Masterclass Unesco en de Sustainable Development Goals