ALG_GraduateSchool_6960_head_large.jpg
Promoveren bij de Open Universiteit
Wil je promoveren bij de Open Universiteit? Dat kan!

Intern of als buitenpromovendus

Promotieonderzoek doen bij de Open Universiteit kan op twee manieren:

Toelating

Om in aanmerking te komen voor een promotietraject, moet je een afgeronde geaccrediteerde masteropleiding hebben gevolgd op een voor het onderzoek relevant gebied. Verder dient je onderzoeksonderwerp aan te sluiten bij de onderzoeksprogramma’s van de Open Universiteit en/of het expertisegebied van een promotor in dienst bij de Open Universiteit. 
Lees meer over de promotietraject en de procedure

Wetenschapsgebieden

Je kunt bij de Open Universiteit promotieonderzoek doen op het gebied van:

Ook is het mogelijk om multi- en interdisciplinair promotieonderzoek te doen op het snijvlak van twee of meer disciplines.

Graduate School

De Open Universiteit Graduate School (OUGS) faciliteert promovendi in hun promotietraject door trainingen, workshops en evenementen te organiseren. Alle promovendi worden lid van de OU Graduate School.

Wetenschappelijke integriteit

Voor al het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit, en daarmee ook voor al het promovendionderzoek, geldt dat het valt onder de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.