Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
Samenwerking
Samenwerken heeft een prominente plaats in de missie en ambitie van de Open Universiteit. Op het gebied van onderzoek werkt de Open Universiteit samen met tal van organisaties, nationaal en internationaal.
De samenwerking krijgt op veel terreinen gestalte en streeft naar onderzoek naar en implementatie van innovatief onderwijs dat leidt tot economische ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Als resultaten op maatschappelijk nuttige wijze worden ingezet, dan is er sprake van 'valorisatie' of impact.

Internationale samenwerking

Erasmus Charter

De Open Universiteit is actief binnen verschillende Europese initiatieven. Daarbinnen werken wij onder andere samen met andere onderwijsinstellingen onder het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Het ECHE is het algemene kwaliteitskader voor de Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een instelling voor hoger onderwijs uitvoert binnen Erasmus+.
De Erasmus ID code voor de Open Universiteit is NL HEERLEN10.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
OUNL Erasmus Policy Statement

UNESCO

De maatschappelijk relevante bijdrage van de Open Universiteit op het gebied van Duurzame Ontwikkeling (DO) en op het gebied van Open onderwijs wordt zowel op nationaal als internationaal niveau hoog wordt gewaardeerd. De samenwerking met UNESCO heeft geleid tot de instelling van twee UNESCO leerstoelen voor de Open Universiteit. De leerstoel Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs en de leerstoel Open Education.

European Association of Distance Teaching Universities

De Open Universiteit speelt een actieve rol in de European Association of Distance Teaching Universities. De EADTU is een overkoepelende organisatie van achttien Europese afstandsuniversiteiten. De Open Universiteit neemt actief deel aan diverse onderzoeksprojecten.

Internationale impact

UNESCO Leerstoel Duurzaamheid

De samenwerking met UNESCO heeft geleid tot de instelling van de UNESCO Leerstoel Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs bij de Open Universiteit.

Leerstoelhouder Prof. dr. Paquita Pérez Salgado zoekt wetenschappelijke gefundeerde antwoorden op vragen als: Waarom en onder welke condities handelen mensen wel of niet milieuvriendelijk? Welke competenties komen daarbij van pas, en kun je die ontwikkelen? Er blijken op dit gebied grote regionale, sociale, gender- en culturele verschillen te zijn. Bijvoorbeeld, hoe komt het dat in Denemarken de introductie van windmolens heel succesvol was, terwijl in Nederland de aankondiging van vrijwel elke windmolen tot protest leidt van de omwonenden?

In het kader van deze leerstoel is in 2015 bijvoorbeeld een reeks masterclasses rond Duurzaamheid georganiseerd.

Unesco leerstoel Open education

Met ingang van 2017 heeft UNESCO de leerstoel Open education toegewezen aan de Open Universiteit. Leerstoelhouder is prof. dr. Marco Kalz. Het onderzoek, het onderwijs en de valorisatie activiteiten van de leerstoel zijn gericht op het toegankelijk maken van onderwijs met behulp van digitale technologie.

Europese projecten

De Open Universiteit is partner In een groot aantal Europese projecten, waarbij de gemeenzame deler is: ‘innovatief onderwijs’. Een greep uit de projecten:

Higher Education Online: MOOCs the European way (HOME): This project aims to develop and strengthen an open network for European cooperation on open education and MOOCs.

E-xcellence: this project developed an open quality assurance in e-learning instrument.

The Lived experience of Climate Change: e-learning and virtual mobility (LECHe): this project developed three 100-150 hour modules and a water case study published as OER. They were designed to maximize flexibility of use for diverse audiences

RAGE: develops components and services with which game-makers can quickly and efficiently use develop good serious games. These components and services will be made available to European game-developers in an online sociale space (ecosystem).

YOUTH@WORK: designs, develops and evaluates a digital game to support young people (13-19 years of age) in thinking about their careers.

TESLA: aims to improve the online assessment process by introducing tools and resources in learning activities that gather data necessary for authentication and identification of students.

H&S games: develops, tests and implements an online training tool for the acquisition of basic Health and Safety skills for a building site.

ELENA: developed learning materials to teach children between 6 and 8 from border regions to speak their neighbouring languages. In a powerful, authentic learning environment they acquire the basics of German, French and Dutch.

PATIENT: improved medical education in the field of patient handover by implementing a course for European medicine students on a procedure and application for patient handover.

Bekijk alle lopende Europese projecten bij het Welten-instituut.

Nationale samenwerking

Ook nationaal zoekt de Open Universiteit steeds de samenwerking met onderzoeksorganisaties, zusterinstellingen en de praktijk. Voor individuele projecten wordt samenwerking en co-financiering gezocht bij voor dat onderzoek relevante instellingen en organisaties. Daarnaast wordt op een aantal onderwerpen op structurele basis samengewerkt:

BISS

Het internationaal georiënteerde BISS Institute is een samenwerkingsverband van de Open Universiteit, Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Het richt zich op excellent onderzoek en onderwijs en intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Het onderzoek sluit aan bij het onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient Systems van de faculteit Management, Sciences and Technologies van de OU.

Smart services campus

BISS is het brein van de Smart Services Campus (SSC) in Heerlen. Deze campus moet het innovatief vermogen van Limburg en de regio gaan versterken, nieuwe bedrijvigheid aantrekken en zo de regionale werkgelegenheid een impuls geven. De Smart Services Campus is een joint venture van APG, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg en vormt onderdeel van Brightlands.

Cyber Centre

Het Cyber Science Center is een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties met onderzoeksvragen op het gebied van cyber safety kunnen hier terecht. Veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering worden benaderd vanuit verschillende vakgebieden zoals rechten, criminologie, computerwetenschap, psychologie en communicatie worden benaderd. Deze multidisciplinaire, wetenschappelijke benadering doet recht aan de complexiteit van de praktijkvraagstukken. De nadruk ligt, in tegenstelling tot veel ander onderzoek op het gebied van digitale veiligheid, niet hoofdzakelijk op de technische kant, maar op de combinatie van gedrag en digitale techniek.

Career research network

In 2017 hebben Marinka Kuijpers en Judith Semeijn, beiden aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit, het initiatief genomen voor de oprichting van het Career Research Network (CRN). CRN is een netwerk voor onderzoekers op het gebied van loopbaanontwikkeling. Doel van het netwerk is krachten bundelen en verbindingen te versterken binnen een wetenschappelijke expertisegroep op het gebied van loopbaanontwikkeling, -begeleiding, -management.

Coöperatie KenVaK

Zes hogescholen bundelen hun onderzoek op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten in de Coöperatie KenVaK. KenVaK staat voor Kennisontwikkeling vaktherapieën. Bij KenVaK zijn circa 25 onderzoekers aangesloten die onder meer een gezamenlijk onderzoeksprogramma gaan uitvoeren. De coöperatie staat onder leiding van dr. Susan van Hooren, lector Vaktherapieën bij Zuyd Hogeschool en onderzoeker bij de vakgroep Klinische psychologie van de Open Universiteit.

Zorgacademie

Zorgacademie Parkstad Limburg is een samenwerking van de onderwijsinstellingen Arcus College, Hogeschool Zuyd en Open Universiteit, en de zorginstellingen Atrium MC, Mondriaan en Sevagram met als doel het personeelstekort in de zorg op te vangen. Door innovaties in de zorgopleidingen te combineren met vernieuwingen in de zorg moet er meer en beter opgeleid personeel komen.

Nationale impact

Veel resultaten van ons onderzoek worden concreet toegepast op allerlei plaatsen in de maatschappij. Voor een deel komt dat door onze studenten: in hun afstudeeronderzoek richten zij zich dikwijls op concrete vragen die zij in hun beroepspraktijk tegenkomen. Eventuele antwoorden of oplossingen kunnen ze dan onmiddellijk toepassen in hun beroepspraktijk.

Maar ook via ons onderwijs, via masterclasses, webinars en MOOCs brengen we de resultaten van ons onderzoek direct naar de belanghebbenden. Door onderzoeksprojecten uit te voeren samen met relevante maatschappelijke partners verzekeren we ons ervan dat enerzijds ons onderzoek maatschappelijk relevant is en anderzijds de resultaten direct ten goede komen aan de maatschappij.

Een aantal voorbeelden vanuit ons onderzoek:

  • Actief Plus

Actief Plus is een online interventieprogramma dat 50-plussers bewust gemaakt van hun eigen beweeggedrag en motiveert om voldoende te gaan en blijven bewegen. Het is de eerste interventie die door de Nederlandse erkenningscommissie Sport & Bewegen officieel erkend is als een effectieve leefstijlinterventie. Het programma wordt in verschillende gemeenten geïmplementeerd. Daarnaast wordt het doorontwikkeld in verschillende vervolgprojecten. Met steun van NutsOhra is het toegespitst op ouderen met chronische aandoeningen die niet alleen gestimuleerd worden om (op maat) te bewegen, maar ook adviezen krijgen die hun eenzaamheid moeten verminderen. Het wordt met steun van het Kankerfonds doorontwikkeld voor prostaat- en darmkankerpatiënten.

  • Academische werkplaats

Iselinge Hogeschool en het Welten-instituut zijn gestart met een Academische Werkplaats Onderwijs. Tachtig basisscholen uit Achterhoek en Liemers werken mee aan dit initiatief. De Academische Werkplaats gaat op zoek naar antwoorden op vragen waar docenten in het basisonderwijs tegenaan lopen.

  • Academische pabo

De Open Universiteit werkt samen met verschillende pabo’s om een academische pabo aan te bieden. Pabo-studenten kunnen tijdens hun studie een academisch schakelprogramma volgen zodat zij na afronding direct kunnen doorstromen naar een masteropleiding Onderwijswetenschappen. Op deze manier draagt de OU een steentje bij aan het landelijk streven naar hoger opgeleide docenten voor de klas.

  • Pre-promotietraject mbo-docenten

    De Open Universiteit (het Welten-instituut) heeft samen met de Beroepsvereniging opleiders in het mbo, Hogeschool Utrecht en Expertisecentrum Ecbo een pre-promotietraject opgezet. Doel ervan is mbo-docenten te begeleiden bij het opzetten van een promotietraject. Dat doen we door praktische en inhoudelijke ondersteuning te bieden om daadwerkelijk van start te gaan met hun onderzoek. De goede voorbereiding vergroot ook de kans op het verkrijgen van een promotiebeurs. Zie voor meer informatie de Flyer Inschrijving pre-promotietraject voor mbo-docenten.