Bijzondere leerstoelen

ALG_organisatie_19966_head_large.jpg

Bijzondere leerstoelen


Bij de Open Universiteit werken ongeveer 65 hoogleraren. Elke hoogleraar bezet een leerstoel die staat voor een specifiek onderwijs- en onderzoeksdomein. Een klein deel van de hoogleraren valt onder de categorie 'onbezoldigd' met een zeer beperkte, op instellingsbelang en persoon toegesneden taak. Daarnaast zijn er andere bijzondere leerstoelen. Deze worden extern gefinancierd, zijn tijdelijk van aard en hebben een beperkte omvang.

Naam: Prof. dr. E. de Bruijn
Bijzondere leerstoel:
- De pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening
Faculteit Onderwijswetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: Hogeschool Utrecht
Termijn 1: 1 september 2016 tot 1 september 2021
Termijn 2: 1 september 2021 tot 1 september 2026


Portretfoto Cornelis Boersma

Naam: Prof. dr. C. Boersma
Bijzondere leerstoel:
- Sustainable Health and Innovation
Faculteit Managementwetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: Stichting VEROZ
Termijn 1: 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2025


Portretfoto Martijn Burger

Naam: Prof. dr. M. Burger
Bijzondere leerstoel:
- Economics of Happiness
Faculteit Managementwetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Controlling BV (EURAC BV)
Termijn 1: 1 juni 2021 tot 1 juni 2026


Portretfoto Gino Camp

Naam: Prof. dr. G. Camp
Bijzondere leerstoel:
- Effectief Leren
Faculteit Onderwijswetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: ThiemeMeulenhoff en VAVO
Termijn 1: 1 juni 2022 tot 1 juni 2028


Portretfoto Brechje Dandachi-FitzGerald

Naam: Prof. dr. B. Dandachi-FitzGerald
Bijzondere leerstoel:
- Psychotherapie in de context van wetenschap-werkveld-onderwijs
Faculteit Psychologie
Omvang: 0,3 fte
Financier: RINO Zuid
Termijn 1: 1 januari 2023 tot 1 juni 2028


Portretfoto Daan Dohmen

Naam: Prof. dr. ir. D. Dohmen
Bijzondere leerstoel:
- Digital Transformation in Healthcare
Faculteit Managementwetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier: Stichting VEROZ
Termijn 1: 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2025


Portretfoto Karin Hediger

Naam: Prof. dr. K. Hediger
Bijzondere leerstoel:
- Anthrozoology: animal-assisted interventions in clinical psychology
Faculteit Psychologie
Omvang: 0,2 fte
Financier: Stichting Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO)
Termijn 1: 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2023


Portretfoto Marc Hendrikse

Naam: Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
Bijzondere leerstoel:
- Handels- en Verzekeringsrecht
Faculteit Rechtswetenschappen
Omvang: 0,1 fte
Financier: JPR Advocaten
Termijn 1: 1 juli 2014 tot 30 juni 2015
Termijn 2: 1 juli 2015 tot 30 juni 2016
Termijn 3: 1 juli 2016 tot 30 juni 2017
Termijn 4: 1 juli 2017 tot 30 juni 2018
Termijn 5: 1 juli 2018 tot 30 juni 2019
Termijn 6: 1 juli 2019 tot 30 juni 2020
Termijn 7: 1 juli 2020 tot 30 juni 2021
Termijn 8: 1 juli 2021 tot 30 juni 2022
Termijn 9: 1 juli 2022 tot 30 juni 2023


Portretfoto Janine Janssen

Naam: Prof. dr. J.H.L.J. Janssen
Bijzondere leerstoel:
- Rechtsantropologie, i.h.b. Samenwerken in de veiligheidszorg
Faculteit Rechtswetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financiers:
- Avans Hogeschool
- Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Nationale Politie
- Federatie Opvang
Termijn 1: 1 mei 2019 tot 1 mei 2024


[Foto volgt]

Naam: Prof. dr. F.P.C.M. de Jong
Bijzondere leerstoel:
- Responsief leren
Faculteit Onderwijswetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: Aeres Hogeschool Wageningen (AHW)
Termijn 1: 1 november 2018 tot 1 november 2023


Naam: Prof. dr. M.A.C.Th. Kuijpers
Bijzondere leerstoel:
- Leeromgeving en Leerloopbanen
Faculteit Onderwijswetenschappen
Omvang: 0,4 fte
Financier: Stichting Beheer Bijzondere Leerstoel Leeromgeving en Leerloopbanen
Termijn 1: 1 april 2012 tot 1 april 2016
Termijn 2: 1 april 2016 tot 1 januari 2018
Termijn 3: 1 januari 2018 tot 1 januari 2022
Termijn 4: 1 januari 2022 tot 1 januari 2026


Portretfoto Annet de Lange

Naam: Prof. dr. A. de Lange
Bijzondere leerstoel:
- Succesvol ouder worden op het werk: de rol van duurzame inzetbaarheid en zelfmanagement
Faculteit Psychologie
Omvang: 0,2 fte
Financier: Berenschot B.V.
Termijn 1: 1 september 2018 tot 1 september 2023


Naam: Prof. dr. K.E.H. Maas
Bijzondere leerstoel:
- Accounting and Sustainability
Faculteit Managementwetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Controlling BV (EURAC BV)
Termijn 1: 1 november 2018 tot 1 november 2023


[Foto volgt]

Naam: Prof. dr. A.L.P. Nuijten
Bijzondere leerstoel:
- Behavioral IT Governance
Faculteit Bètawetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Controlling BV (EURAC BV)
Termijn 1: 1 november 2018 tot 1 november 2023


Portretfoto Sarah Schoenmaekers

Naam: Prof. dr. mr. S.L.T. Schoenmaekers
Bijzondere leerstoel:
- Europees recht, in het bijzonder cultureel gecorrigeerde markteconomie
Faculteit Rechtswetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: Stichting ANV-Tijmen Knecht-Fonds
Termijn 1: 1 november 2020 tot 1 november 2025


Portretfoto Jol Stoffers

Naam: Prof. dr. J. Stoffers
Bijzondere leerstoel:
- Employability in de context van een innovatieve en lerende regio
Faculteit Managementwetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: Zuyd Hogeschool
Termijn 1: 1 juli 2019 tot 1 juli 2024


Naam: Prof. dr. W.Ph. Stol
Bijzondere leerstoel:
- Politiestudies
Faculteit Rechtswetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: NHL Stenden Hogeschool
Termijn 1: 15 juni 2009 tot 15 juni 2012
Termijn 2: 16 juni 2012 tot 31 augustus 2016
Termijn 3: 1 september 2016 tot 1 september 2020
Termijn 4: 1 september 2020 tot 1 september 2024


Portretfoto Marjan Vermeulen

Naam: Prof. dr. M. Vermeulen
Bijzondere leerstoel:
- Professionele leernetwerken: Onderwijsontwikkeling door lerende netwerken
Faculteit Onderwijswetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financiers:
- Hogeschool de Kempel
- Onderwijs Maak je Samen
Termijn 1: 1 januari 2015 tot 1 januari 2020
Termijn 2: 1 september 2019 tot 1 september 2024


Naam: Prof. dr. ir. J.M. Versendaal
Bijzondere leerstoel:
- E-Business
Faculteit Bètawetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: Hogeschool Utrecht
Termijn 1: 1 juni 2014 tot 1 juni 2019
Termijn 2: 1 juni 2019 tot 1 juni 2024


Naam: Prof. dr. C.V. van Vuuren
Bijzondere leerstoel:
- Vitaliteitsmanagement
Faculteit Managementwetenschappen
Omvang: 0,2 fte
Financier: Loyalis N.V.
Termijn 1: 1 april 2010 tot 1 april 2015
Termijn 2: 1 april 2015 tot 1 april 2020
Termijn 3: 1 april 2020 tot 1 april 2025