Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Bijzondere leerstoelen
Bij de Open Universiteit werken ongeveer 65 hoogleraren. Elke hoogleraar bezet een leerstoel die staat voor een specifiek onderwijs- en onderzoeksdomein. Een klein deel van de hoogleraren valt onder de categorie 'onbezoldigd' met een zeer beperkte, op instellingsbelang en persoon toegesneden taak. Daarnaast zijn er andere bijzondere leerstoelen. Deze worden extern gefinancierd, zijn tijdelijk van aard en hebben een beperkte omvang.

 

Naam

Prof. dr. E de Bruijn

Bijzondere leerstoel

De pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening

Faculteit

Psychologie en onderwijswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Hogeschool Utrecht

Termijn 1

1 september 2016 tot 1 september 2021

 

Naam

Prof. dr. E.C. Curfs

Bijzondere leerstoel

Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars

Faculteit

Management, Science & Technology

Omvang

0,6 fte

Financier

Coöperatie VGZ

Termijn

1 september 2012 tot 1 maart 2018

 

Naam

Prof. dr. J.M.P. Enders - Slegers

Bijzondere leerstoel

Anthrozoölogie: Relatie Mens-Dier studies

Faculteit

Psychologie en onderwijswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

AAIZOO

Termijn

1 juni 2013 tot 1 juni 2018

 

Naam

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

Bijzondere leerstoel

Handels- en Verzekeringsrecht

Faculteit

Cultuur- en rechtswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

JPR Advocaten

Termijn 1

1 juli 2014 tot 30 juni 2015

Termijn 2

1 juli 2015 tot 30 juni 2016

Termijn 3

1 juli 2016 tot 30 juni 2017

Termijn 4

1 juli 2017 tot 30 juni 2018

 

Naam

Prof. dr. M.A.C.T. Kuijpers

Bijzondere leerstoel

Leeromgeving en Leerloopbanen in het Voorbereidend en Middelbaar Beroepsonderwijs Vmbo en mbo

Faculteit

Psychologie en onderwijswetenschappen

Omvang

0,4 fte

Financier

Stichting Beheer Bijzondere Leerstoel Leeromgeving en Leerloopbanen in het Voorbereidend en Middelbaar Beroepsonderwijs Vmbo en mbo

Termijn 1

1 april 2012 tot 1 april 2016

Termijn 2

1 april 2016 tot 1 januari 2018

 

Naam

Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens

Bijzondere leerstoel

Zakelijke rechten

Faculteit

Cultuur- en rechtswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Paulussen Advocaten N.V.

Termijn 1

1 oktober 2010 tot 1 oktober 2012

Termijn 2

1 oktober 2012 tot 1 oktober 2014

Termijn 3

1 oktober 2014 tot 1 oktober 2018

 

Naam

Prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis

Bijzondere leerstoel

Leven lang leren op de werkplek; de docent als professional en participant

Faculteit

Psychologie en onderwijswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Termijn 1

1 januari 2013 tot 1 januari 2017

Termijn 2

1 januari 2017 tot 1 juli 2021

 

[Foto volgt]

Naam

Prof. mr. M.M. van Rossum

Bijzondere leerstoel

Theorie en praktijk van het (internationaal) contracteren

Faculteit

Cultuur- en rechtswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Deterink Advocaten en Notarissen

Termijn 1

1 september 2010 tot 1 september 2015

Termijn 2

1 september 2015 tot 1 september 2017

 

[Foto volgt]

Naam

Prof. dr. H.A. Scholing

Bijzondere leerstoel

Psychotherapie in de context van wetenschap - werkveld onderwijs conform artikel 7 lid 1

Faculteit

Psychologie en onderwijswetenschappen - Welten-instituut

Omvang

0,2 fte

Financier

RINO ZUID, Eindhoven

Termijn

1 mei 2015 tot 1 mei 2020

 

Naam

Prof. dr. J.H. Semeijn

Bijzondere leerstoel

Strategic Human Resources Management in het bijzonder met betrekking tot loopbaanmanagement bij Management, Science & Technology

Faculteit

Management, Science & Technology

Omvang

0,2 fte

Financier

NOLOC

Termijn 1

1 september 2015 tot 1 september 2019

 

Naam

Prof. dr. W.Ph. Stol

Bijzondere leerstoel

Politiestudies

Faculteit

Cultuur- en rechtswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

NHL Hogeschool

Termijn 1

15 juni 2009 tot 15 juni 2012

Termijn 2

16 juni 2012 tot 31 augustus 2016

Termijn 3

1 september 2016 tot 1 september 2020

 

 

 

[Foto volgt]

Naam

Prof. dr. ir. J.J.M. Trienekens

Bijzondere leerstoel

Information Management in Educational Value Networks

Faculteit

Management, Science & Technology

Omvang

0,2 fte

Financier

Organisatie DEKRA

Termijn

1 oktober 2015 tot 1 augustus 2018

 

[Foto volgt]

Naam

Prof. dr. M. Vermeulen

Bijzondere leerstoel

Docentprofessionalisering in het bijzonder uitdagende leeromgeving voor de professionele ontwikkeling van leraren

Faculteit

Psychologie en onderwijswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Stichting KPC Onderwijs Innovatie Centrum

Termijn

1 januari 2015 tot 1 januari 2020

 

Naam

Prof. dr. ir. J.M. Versendaal

Bijzondere leerstoel

E-Business

Faculteit

Management, Science & Technology

Omvang

0,2 fte

Financier

Hogeschool Utrecht

Termijn

1 juni 2014 tot 1 juni 2019

 

Naam

Prof. dr. C.V. van Vuuren

Bijzondere leerstoel

Strategisch HRM, i.h.b. Vitaliteitsmanagement

Faculteit

Management, Science & Technology

Omvang

0,2 fte

Financier

Loyalis N.V.

Termijn 1

1 april 2010 tot 1 april 2015

Termijn 2

1 april 2015 tot 1 april 2020