Bestuur en organisatie

Raad van toezicht

De Raad van toezicht van de Open Universiteit houdt toezicht op het beleid van het College van bestuur.

College van bestuur

Het dagelijks bestuur van de Open Universiteit is in handen van het College van bestuur.

Faculteiten

De Open Universiteit heeft drie faculteiten waar het onderwijs en onderzoek plaatsvindt:

  • Cultuur- en rechtswetenschappen
  • Management, Science & Technology
  • Psychologie- en onderwijswetenschappen

Diensten

De Bestuursdienst verzorgt de staftaken voor het bestuur van de Open Universiteit, de Gemeenschappelijke serviceorganisatie voert de ondersteunende taken uit. Bij Onze organisatie staat het overzicht van alle organisatieonderdelen.

Medezeggenschap

De Open Universiteit heeft een Ondernemingsraad en een Studentenraad. Deze hebben verschillende advies- en instemmingsrechten. De OR en de SR vormen samen de Gezamenlijke vergadering die instemmingsrechten heeft op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).