Vlaanderen_03_head_large.jpg

Als Vlaamse student naar de Open Universiteit

De Open Universiteit is een Nederlandse Universiteit. Sinds onze oprichting in 1984 verwelkomen wij graag en veel Vlaamse studenten. Wij werken nauw samen met de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven.

In elke Vlaamse universiteit vind je een studiecentrum van de Open Universiteit. Hier zitten medewerkers klaar om jou alles te vertellen over onze opleidingen en hoe studeren op afstand in de praktijk werkt. In onze studiecentra zijn ook tentamens, lezingen en andere bijeenkomsten waar je docenten en studenten kunt ontmoeten, dichtbij je eigen woonplaats.

Internationaal erkend diploma

Na afronding van een bachelor of master aan de Open Universiteit ontvang je een Nederlands internationaal erkend diploma. De Nederlandse graden 'bachelor', 'master' en 'doctor' zijn qua niveau volledig gelijkwaardig aan de gelijknamige Vlaamse graden.

Toch kan het nodig zijn om je diploma specifiek gelijkwaardig te laten verklaren aan een diploma van een Vlaamse universiteit. Dat is om puur inhoudelijke redenen het geval bij bepaalde studies en beroepstitels. Of als een werkgever daarom vraagt.

Je kunt de zogeheten 'specifieke gelijkwaardigheid' aanvragen via het National Academic & Professional Recognition & Information Centre (NARIC). Neem contact op met een Vlaams studiecentrum voordat je deze aanvraag indient.

Studiekosten voor Vlaamse studenten

Het studiegeld dat betaald moet worden voor een inschrijving aan een universiteit wordt in Nederland collegegeld genoemd. Bij de Open Universiteit wordt het bedrag van het collegegeld berekend per studiepunt. Er wordt geen vast gedeelte van studiekosten in rekening gebracht. Dit betekent dat alleen betaald wordt voor de studiepunten van de cursussen waarvoor wordt ingeschreven.

Wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld

Bij wettelijk collegegeld subsidieert de Nederlandse overheid een deel van de kosten. Bij instellingscollegegeld is dat niet het geval. Wanneer je als student al eerder gestudeerd hebt aan een Nederlandse hogeschool of universiteit dan heb je al gebruik gemaakt van het gesubsidieerde onderwijs en wordt het instellingcollegegeld van kracht. Volgde je nog niet eerder hoger onderwijs, of studeerde je aan een Vlaamse hogeschool of universiteit? Dan is het wettelijke collegegeld van toepassing.

  • Wettelijk collegegeld voor bachelor- en mastercursussen - € 70,33* per studiepunt
  • Instellingscollegegeld voor bachelorcursussen - € 116,10 per studiepunt
  • Instellingscollegegeld voor mastercursussen - € 154,99 per studiepunt

* ter info: dit zijn de prijzen vanaf 1 september 2023.

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid voor kleine en middelgrote ondernemingen. Middelgrote ondernemingen ontvangen 20% steun en kleine ondernemingen 30% voor hun investering in opleiding, advies, kennis en mentorschap. De KMO-portefeuille heeft de Open Universiteit erkend als dienstverlener (erkenningsnummer: DV.O247148), waardoor de KMO-portefeuille voor diverse thema’s kan worden ingezet. De Open Universiteit vraagt studenten om bij het indienen van een aanvraag de cursuscode te vermelden waar de aanvraag betrekking op heeft, zodat de Open Universiteit de aanvragen kan controleren.
Studenten kunnen de KMO-portefeuille enkel inzetten voor specifieke thema’s, daarbij geldt de voorwaarde dat de opleiding en/of de cursus inhoudelijk in één van de onderstaande thema’s past: bedrijfsstrategie, digitalisering, duurzaamheid, financiële geletterdheid, innovatie, internationalisering, personeelsmanagement. Een duidelijke beschrijving van de thema’s vindt u onder voorwaarden op www.kmo-portefeuille.be.
De Open Universiteit heeft geen opleidingen in de lijst van KMO-Portefeuille Beroepsspecifieke Competenties staan, waardoor studenten de KMO-Portefeuille niet kunnen inzetten voor dit thema en deze (dus) niet kunnen worden gesubsidieerd. De Open Universiteit onderzoekt of studenten in de toekomst de KMO-Portefeuille kunnen inzetten voor het thema Beroepsspecifieke Competenties.
Meer informatie over KMO-portefeuille vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Betaald educatief verlof/Vlaams Opleidingsverlof

Het stelsel van betaald educatief verlof (BEV) werd op 1 september 2019 omgevormd tot Vlaams Opleidingsverlof. Actuele informatie hierover vindt u op de website www.werk.be.
Vlaams opleidingsverlof is onder zeer strikte voorwaarden mogelijk. Zo moet de opleiding gevolgd worden na het afronden van een loopbaanbegeleidingstraject bij een erkend loopbaancentrum. Met het POP-attest kan de opleiding dan geregistreerd worden als 'Loopbaangerichte opleiding'. Bijkomende voorwaarde is dat er op jaarbasis ten minste 32 uur contacturen met een docent moeten zijn. Het gaat daarbij om fysieke contacturen. Telefonisch contact en/of online bijeenkomsten tellen niet mee. Alleen als de student aan deze voorwaarden kan voldoen, kan de aanvraag ingediend worden.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering door de Nederlandse overheid die ook voor studenten van de Open Universiteit in Vlaanderen beschikbaar is. Het LLLK is een lening die terugbetaald moet worden. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Korting op cursusgeld

Studenten die niet in aanmerking komen voor het Levenlanglerenkrediet (LLLK) kunnen op grond van de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) in een aantal situaties in aanmerking komen voor een korting van 50% of 80% op het wettelijk collegegeld.

Meer informatie?

Vraag advies bachelor Vraag advies master Studiegids aanvragen

Direct contact