Vlaanderen_04_head_large.jpg
Gelijkwaardigheid van het diploma in België
Na het afronden van een opleiding mag, afhankelijk van de studierichting, de titel Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Master of Arts, of Master of Science gevoerd worden en BA, BSc, MA of MSc achter de naam gezet worden. Het diploma is een internationaal erkend diploma, maar voor bepaalde afstudeerrichtingen, bepaalde beroepstitels en bepaalde werkgevers kan het nodig zijn dat het Nederlandse diploma gelijkwaardig verklaard moet worden aan een Belgisch diploma.

Twee soorten gelijkwaardigheid

De gelijkwaardigheid houdt in dat het NARIC (National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre) het diploma gelijkwaardig verklaart met hetzelfde diploma uitgereikt door een Vlaamse universiteit. Er bestaan twee soorten gelijkwaardigheid: de niveaugelijkwaardigheid en de specifieke gelijkwaardigheid.

In veel gevallen volstaat de niveaugelijkwaardigheid. Dit is een bevestiging dat het buitenlands diploma een hogeronderwijsdiploma is, dat gelijkwaardig is aan een Vlaams diploma op ten minste bachelor- of masterniveau.

Niveaugelijkwaardigheid

Op basis van artikel 2 en artikel 3 van het 'Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 houdende vaststelling van de specifieke gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma’s van het hoger onderwijs' zijn de Nederlandse graden van 'bachelor', 'master' en 'doctor' automatisch gelijkwaardig aan de gelijknamige Vlaamse graden. Voor de niveaugelijkwaardigheid hoeft dus geen aanvraag ingediend te worden bij NARIC-Vlaanderen.

Vraagt een (toekomstig) werkgever naar de niveaugelijkwaardigheid van het Nederlandse diploma, dan volstaat het om te verwijzen naar de website van NARIC Vlaanderen en het eerdergenoemde Besluit.

Specifieke gelijkwaardigheid

Voor bepaalde beroepen en functies, onder meer bij de overheid, is soms de specifieke gelijkwaardigheid van het Nederlandse diploma vereist. In dit verband zijn er vier opleidingen die wat meer verduidelijking vragen:

  • bachelor Informatiekunde
  • master Business Process Management and IT
  • master Psychology
  • master Rechtsgeleerdheid.

Medewerkers van het studiecentrum kunnen hierover meer informatie geven.
Het aanvragen van ECTS-fiches kan via studiecentrum Antwerpen.

Meer informatie?

 

Vraag advies bachelor Vraag advies master Studiegids aanvragen