PSY_15dingenBEL_head_large.jpg
Goed om te weten: 15 dingen over de studie Psychologie voor Vlaamse studenten
Hieronder lees je 15 dingen die belangrijk zijn om te weten als je erover denkt om Psychologie te gaan studeren.

1. Studeren aan de Open Universiteit

Aan de Open Universiteit kan je deeltijds studeren, maar ook voltijds. Je kan tijdens je studie besluiten sneller of langzamer te studeren of zelfs een tijdje te stoppen. Ideaal voor mensen die naast hun studie werken of iets anders willen doen. Je vindt op de website van de Open Universiteit een voorbeeldjaarrooster van de bachelor Psychologie in deeltijd.

2. Je studie starten

Het studiejaar bestaat uit vier kwartielen. De kwartielen beginnen in september, november, februari en april. Je kan het beste in september of februari starten, maar tussentijds instromen is mogelijk.

3. Aanmelden

Om je aan te melden voor een studie moet je een account aanmaken voor mijnOU. Na toelating tot de studie vind je in mijnOU ook je studiepad en vraag je eventueel een studieplan aan. Ook meld je je hier aan voor cursus(sen) die jij in het eerstvolgende kwartiel wil volgen. Brightspace is de digitale leeromgeving van de Open Universiteit: hier vind je als student aanvullend cursusmateriaal, opdrachten en oefententamens. Ook leg je in Brightspace contact met je docent of tutor, en je medestudenten.

4. Vrijstelling en studieverkorting

De hele bachelor Psychologie omvat 180 studiepunten. Misschien heb je al eerder een professionele of academische bachelor of master behaald. Dan krijg je een standaardvrijstelling van 30 of 35 studiepunten. Heb je een diploma van een 'verwante' bachelor? Een lijst met verwante opleidingen staat in de studiegidsen van Psychologie. Dan word je mogelijk toegelaten tot een van de drie premasters (55 studiepunten) óf krijg je een forse vrijstelling in de bachelor (tot 95 studiepunten vrijstelling). De Commissie voor de examens bepaalt dit. Toelating aanvragen tot de (pre)master is kosteloos. Een vrijstellingsverzoek voor de bachelor kost 161 euro. Kijk ook onder punt 12.

5. Collegegeld

Je betaalt altijd voor elke cursus apart en in dit bedrag zijn het collegegeld en het cursusmateriaal verwerkt. Je kan ook in termijnen betalen tegen een kleine meerprijs. Heb je in Nederland al eerder een bachelor- en/of masterdiploma behaald? Dan betaal je voor cursussen in de bachelor en/of de master het hogere instellingstarief. Behaalde je in België een bachelor- en/of masterdiploma? Dan is het lagere wettelijke collegegeld van toepassing. Voor een cursus in een premaster betaal je, nadat je bent toegelaten, altijd het lagere wettelijke collegegeld. Soms is het mogelijk om je opleiding te financieren via opleidingsincentives van de Vlaamse overheid, zoals opleidingscheques of de KMO-portefeuille. Op de website voor Vlaamse studenten vind je meer informatie over kosten en financiering.

6. Studiepunten en studietempo

Elke cursus levert 5 of 10 studiepunten op. Om gemiddeld 30 studiepunten te behalen, volg je vijf tot zes cursussen per jaar. Je mag ook meer of minder studiepunten behalen. Je bepaalt dus zelf je studietempo.

7. Inschrijvingsduur cursus

Je hebt per cursus altijd 12 maanden de tijd en drie tentamenkansen om een cursus af te ronden. Lukt het niet in die periode, dan moet je de cursus opnieuw aanschaffen om tentamen te kunnen doen.

8. Vaste en variabele cursussen

Het curriculum bestaat uit cursussen met een vaste en variabele startmomenten. Vaste cursussen worden in één of twee kwartielen per jaar met begeleiding gegeven. Je kan ze alleen dan volgen. Variabele cursussen kan je op elk moment (extra) starten. Zo kan je je studie gemakkelijk versnellen. Let wel altijd op ingangseisen! Voor cursussen met een practicum op locatie geldt een maximale groepsgrootte.

9. Begeleiding

Colleges bij 'vaste' cursussen zijn meestal online. Enkele practica worden in de avonduren of het weekend in onze studiecentra gegeven. Je weet dit altijd lang vooraf. Je vindt de informatie bij de cursusbeschrijving op de website onder de tab 'Begeleiding'. Contact met docenten verloopt via e-mail of via de online leeromgeving (zie punt 3).

10. Tentamen doen

Je plant tentamens meestal zelf in, in een studiecentrum of gewoon thuis. Opdrachten lever je online in. Sommige cursussen rond je af met een schriftelijk tentamen waarvoor de datums vastliggen. Kijk voor meer informatie over tentamens op de website.

11. Opbouw bachelor Psychologie

De volledige bachelor Psychologie is met gemiddeld 30 studiepunten per jaar als volgt opgebouwd:

 • 10 verplichte cursussen in de propedeuse (jaar 1 en 2).
 • 11 verplichte cursussen in de postpropedeuse (jaar 3 en 4).
 • 9 cursussen uit minoren ('gebonden keuze') en in de 'vrije ruimte' (jaar 5 en 6):
  - je kiest 5 cursussen uit de minoren. Zo krijg je een beeld van de mastervarianten en specialisaties.
  - daarnaast mag je in de vrije ruimte 4 cursussen helemaal vrij kiezen, dus ook van een andere faculteit.
 • de bachelorthesis (jaar 6).

In de bachelor loop je overigens nog géén stage; dat komt pas in de master.

12. Masters Psychologie

Na afronding van de bachelor Psychologie kun je doorstromen naar elk van de vijf mastervarianten bij de Open Universiteit: Levensloop-, Gezondheids-, Arbeids- en organisatiepsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie en Klinische psychologie. Volg je op basis van een andere vooropleiding een premaster, dan ga je daarna door naar de bijbehorende master. Een premaster levert geen apart diploma op. Voor een (master-) variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie of Klinische psychologie heb je altijd een bachelordiploma Psychologie nodig. Je kan na de bachelor Psychologie aan de Open Universiteit naar een Vlaamse universiteit overstappen voor je master. Meestal moet je dan voldoen aan aanvullende ingangseisen. Vraag dit altijd na bij de universiteit van je keuze in België.

13. 'Psycholoog' beschermd in België

Wil je na je studie in België gaan werken als zelfstandig gevestigd psycholoog? Houd er rekening mee dat de titel ‘psycholoog’ in België beschermd is. Je mag de titel alleen gebruiken als je ingeschreven staat bij de Psychologencommissie. Neem voor meer informatie contact op met een studiecentrum in Vlaanderen.

14. Gelijkwaardigheid van het diploma

Het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is automatisch gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Je mag je dus Bachelor of Master of Science noemen (BSc/MSc). Om ook op inhoud te voldoen aan de eisen voor een inschrijving bij de Psychologencommissie (zie 13) is het onderstaande van belang.

 • Studeer je af in de mastervariant Arbeids- en organisatiespsychologie, Levensloop- of Gezondheidspsychologie? Dan kan je de specifieke gelijkwaardigheid aanvragen bij het NARIC zodra je ten minste 1.500 uur relevante werkervaring hebt opgedaan. Mits het NARIC je aanvraag goedkeurt, wordt je Nederlandse masterdiploma ook op inhoud gelijkwaardig aan het Belgische diploma en kan je de inschrijving bij de Psychologencommissie aanvragen.
 • De procedure voor alumni van de mastervariant Klinische (kinder- en jeugd)psychologie verloopt via het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). Het voldoen aan de Belgische diplomavereisten en een jaar gesuperviseerde professionele praktijkstage is noodzakelijk om als klinisch psycholoog in België te kunnen werken. Zie ook hierna.
 • Alumni van alle afstudeervarianten kunnen ervoor kiezen om een master aan een Vlaamse universiteit te behalen. Voor afgestudeerden van de varianten Klinische (kinder- en jeugd)psychologie is voldoen aan de Belgische diplomavereisten noodzakelijk. Die universiteit beslist voor elke individuele student hoeveel studiepunten hiervoor nodig zijn. Vervolgens kan je je inschrijven bij de Psychologencommissie om de titel 'psycholoog' te mogen gebruiken. Wil je werken als klinisch (kinder- en jeugd)psycholoog dan kan je bij het AZG de 'erkenning' en daarna bij de FOD Volksgezondheid het 'visum' aanvragen. Raadpleeg voor meer informatie de Vlaamse studiecentra van de Open Universiteit.

15. Meer informatie

Informatie vind je op de website van de Open Universiteit voor Vlaamse studenten. Neem voor de actuele stand van zaken altijd contact op met een studiecentrum in Vlaanderen voordat je met de opleiding start. Je kan ook studieadvies aanvragen via ou.nl/studieadvies. We organiseren regelmatig een (online) informatiemiddag. Kijk voor datums en tijden op ou.nl/online-infodag-psychologie.

Download de flyer: 15 dingen over de studie Psychologie voor Vlaamse studenten