PSY_15dingenBEL_head_large.jpg
Goed om te weten: 15 dingen over de studie Psychologie voor Vlaamse studenten
Hieronder lees je 15 dingen die belangrijk zijn om te weten als je erover denkt om Psychologie te gaan studeren.

1. Studeren aan de Open universiteit

De Open Universiteit is vooral gericht op deeltijds onderwijs op universitair niveau. Ideaal dus voor mensen die naast hun studie willen werken of iets anders doen. Jaarroosters zijn afgestemd op gemiddeld 20 uur studie per week en 30 studiepunten per jaar. Je bent niet verplicht dit rooster te volgen en kan dus sneller of langzamer studeren! Let daarbij wel op ingangseisen. Je vindt het jaarrooster als download bij de desbetreffende opleiding op de OU-website. Bekijk het voorbeeldjaarrooster van de bachelor Psychologie.

2. Je studie starten

Het studiejaar bestaat uit vier kwartielen. De kwartielen beginnen in september, november, februari en april. Met de bachelor kun je het beste in september of februari starten, maar tussentijds instromen is mogelijk.

3. Aanmelden

Om je aan te melden voor een studie moet je een account aanmaken voor MijnOU. Na toelating tot
de studie vind je in MijnOU ook je studiepad en vraag je eventueel een studieplan aan. Ook meld je je hier aan voor cursus(sen) die jij in het eerstvolgende kwartiel wil volgen. yOUlearn is de digitale leeromgeving van de Open Universiteit: hier vind je als student aanvullend cursusmateriaal, opdrachten en oefententamens. Ook leg je in yOUlearn contact met je docent of tutor, en je medestudenten.

4. Vrijstelling en studieverkorting

De hele bachelor Psychologie omvat 180 studiepunten. Maar misschien heb je al eerder een professionele of academische bachelor of master behaald. Dan krijg je een standaardvrijstelling van 30 of 35 studiepunten. Heb je een diploma van een 'verwante' bachelor? Een lijst met verwante opleidingen staat in de studiegidsen van Psychologie. Dan word je mogelijk toegelaten tot een van de drie premasters (55 studiepunten) óf de verkorte bachelor (75 tot 95 studiepunten). De Examenkamer bepaalt dit. Toelating aanvragen tot de gewone bachelor, een schakelprogramma (zoals de premaster), of een master is kosteloos. Een vrijstellingsverzoek voor toelating tot de verkorte bachelor kost 161 euro. Kijk ook onder punt 12.

5. Collegegeld

Je betaalt altijd voor elke cursus apart en in dit bedrag is het collegegeld verwerkt. Je kunt ook in termijnen betalen tegen een kleine meerprijs. Heb je in Nederland al een ander bachelor- en/of masterdiploma behaald? Dan betaal je voor cursussen in de (verkorte) bachelor en de master het hogere instellingstarief. Behaalde je in België een bachelor- en/of masterdiploma? Dan is het lagere wettelijke collegegeld van toepassing. Voor een cursus in een premaster betaal je, nadat je bent toegelaten, altijd het lagere wettelijke collegegeld.

Soms is het mogelijk om je opleiding te financieren via opleidingscheques of de KMO-portefeuille. Op de website voor Vlaamse studenten vind je meer informatie over kosten en financiering.

6. Studiepunten en studietempo

Elke cursus levert 5 of 10 studiepunten op. Om gemiddeld 30 studiepunten te behalen, volg je dus vijf tot zes cursussen per jaar. Je mag ook meer of minder studiepunten behalen. Je bepaalt dus zelf je studietempo.

7. Inschrijvingsduur cursus

Je hebt per cursus altijd 12 maanden de tijd en drie tentamenkansen om een cursus af te ronden. Lukt het niet in die periode, dan moet je de cursus opnieuw aanschaffen om tentamen te kunnen doen.

8. Vaste en variabele cursussen

Het curriculum bestaat uit vaste en variabele cursussen. Vaste cursussen worden in één of twee kwartielen per jaar met begeleiding gegeven. Je kunt ze alleen dan volgen. Variabele cursussen kun je helemaal zelfstandig doorlopen en op elk moment (extra) aanschaffen. Zo kun je je studie gemakkelijk versnellen.

9. Begeleiding

Colleges bij vaste cursussen zijn meestal online. Enkele practica worden in de avonduren of het weekend in onze studiecentra gegeven. Je weet dit altijd lang vooraf. Je vindt de informatie bij de cursusbeschrijving op de website onder de tab 'Begeleiding'. Je contact met docenten verloopt via e-mail of via yOUlearn (zie punt 3).

10. Tentamen doen

Je plant de meeste tentamens zelf in, in een studiecentrum bij jou in de buurt of zelfs gewoon thuis. Opdrachten lever je online in. Sommige cursussen rond je af met een schriftelijk tentamen waarvoor de datums vastliggen. Kijk op de website voor meer informatie over tentamenvormen.

11. Opbouw bachelor Psychologie

De volledige bachelor Psychologie is met gemiddeld 30 studiepunten per jaar als volgt opgebouwd:

  • 10 verplichte cursussen in de propedeuse (jaar 1 en 2)
  • 11 verplichte cursussen in de postpropedeuse (jaar 3 en 4)
  • 9 cursussen uit minoren ('gebonden keuze') en in de 'vrije ruimte' (jaar 5 en 6): je kiest 5 cursussen uit de minoren. Zo krijg je een beeld van de mastervarianten en specialisaties. Daarnaast mag je in de vrije ruimte 4 cursussen helemaal vrij kiezen, dus ook van een andere faculteit.
  • Je sluit de opleiding af met de bachelorthesis (jaar 6). In de bachelor loop je overigens nog géén stage; dat komt pas in de master.

12. Masters Psychologie

Na afronding van de (verkorte of volledige) bachelor Psychologie kun je doorstromen naar elk van de vier mastervarianten bij de OU: Levensloop-, Gezondheids-, Arbeids- en organisatiepsychologie en Klinische psychologie. Volg je op basis van een andere vooropleiding een premaster, dan ga je daarna door naar de bijbehorende master. Je hoeft in een premaster geen bachelorthesis te schrijven, maar je krijgt ook géén bachelordiploma. Voor een master Klinische psychologie heb je altijd een bachelordiploma Psychologie nodig. Je kan na de bachelor Psychologie aan de Open Universiteit naar een Vlaamse universiteit overstappen voor je master. Wel kan het dan voorkomen dat je moet voldoen aan aanvullende ingangseisen. Vraag dit altijd na bij de universiteit van je keuze.

13. 'Psycholoog' beschermd in België

Wil je na je studie in België gaan werken als zelfstandig psycholoog? Houd er rekening mee dat de titel 'psycholoog' in België beschermd is. Je mag de titel alleen voeren als je ingeschreven staat bij de Psychologencommissie. Die inschrijving geeft je vervolgens ook de mogelijkheid om een 'visum' aan te vragen bij de federale overheid en erkend te worden door de gewestelijke overheid (Vlaanderen). Je patiënten/cliënten kunnen dan hun ziektekosten (gedeeltelijk) terugvragen bij het ziekenfonds. Neem voor meer informatie contact op met een studiecentrum in Vlaanderen.

14. Gelijkwaardigheid van het diploma

Het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is automatisch gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Om te voldoen aan de aanvullende eisen voor een inschrijving bij de Psychologencommissie heb je twee mogelijkheden:

  1. Je doet na je studie 1.500 uur relevante werkervaring op. Dan kun je de specifieke gelijkwaardigheid aanvragen bij het NARIC. Daarmee wordt je Nederlandse masterdiploma ook op inhoud gelijkwaardig aan het Belgische diploma en kan je de inschrijving bij de Psychologencommissie aanvragen.
  2. Je behaalt extra studiepunten aan een Vlaamse universiteit. Deze universiteit beslist hoeveel studiepunten nodig zijn om het Belgische diploma te verkrijgen. Met dit diploma kan je je rechtstreeks inschrijven bij de Psychologencommissie. Bekijk informatie over de 'internationale titel' en voor meer informatie kan je in onze Vlaamse studiecentra terecht.

15. Meer informatie

Veel informatie vind je op de website van de Open Universiteit voor Vlaamse studenten en in het online Infomagazine Psychologie. Heb je nog vragen over de studie? Neem dan contact op met een studiecentrum in Vlaanderen. Je kan ook een studieadvies aanvragen via ou.nl/studieadvies of bij de medewerkers van de Vlaamse studiecentra.

Download de flyer: 15 dingen over de studie Psychologie