VOMOUNL_Simpelveld_20191024_head_large.jpg
Activiteiten
Hieronder meer informatie over de activiteiten van de VOMOUNL.

2019

Najaarsactiviteit bezoek aan 'Miljoenenlijn' in Simpelveld

Op donderdag 24 oktober 2019 vond onze najaarsactiviteit plaats bij de Zuid Limburgse Stoomweg Maatschappij ('Miljoenenlijn') in Simpelveld. Aan deze activiteit namen maar liefst 31 personen deel!

Het programma zag er als volgt uit:

 • Tussen 12.00 uur en 12.30 uur kwamen we samen in het ZLSM station in Simpelveld.
 • Om ca. 12.45 uur startte de rondleiding op het terrein van de ZLSM (o.a. het seinhuis, de werkplaats en de stalling van de wagons). Tijdens de rondleiding gaf de gids tekst en uitleg over de Miljoenenlijn.
 • Om 14.00 uur reden we met de railbus/dieseltram naar Vetschau (D) v.v.
 • Na terugkomst in Simpelveld stond de stoomtrein gereed voor de reis naar Kerkrade v.v.
 • Van 16.00 uur tot 17.30 uur reed de stoomtrein van Simpelveld naar Schin op Geul v.v. Tijdens deze rit werd koffie/thee en (verse) vlaai geserveerd.
 • Om 17.30 uur werd ter afsluiting nagebabbeld en genoten van een drankje op het (nog behoorlijk zonnige) terras van het ZLSM station in Simpelveld.

Iedereen was zeer enthousiast en lovend over de organisatie en de invulling van deze activiteit. Hierbij speelde ook het droge en zonnige weer een niet onbelangrijke rol. Grote waardering werd uitgesproken over de vrijwilligers die de Miljoenenlijn draaiende houden. Er werd geïnformeerd naar mogelijkheden voor arrangementen, met name een 'high tea' in de Pullman wagons. Voor geïnteresseerden: kijk voor uitgebreide informatie op de site www.miljoenenlijn.nl

Ingevolge de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is aan alle deelneemsters en deelnemers vooraf gevraagd of er bezwaar bestond tegen het maken en op onze website plaatsen van enkele sfeerfoto’s van de activiteit bij de ZLSM. Dit bleek niet het geval te zijn.

Zie de fotoimpressie van onze activiteit bij de ZLSM in Simpelveld.

Voorjaarsactiviteit bezoek aan de stad Delft

Op vrijdag 10 mei 2019 vond onze voorjaarsactiviteit in Delft plaats. Aan deze activiteit namen 22 personen deel. Het programma zag er als volgt uit:

 • Rond 12.00 uur kwamen we samen in de hal van het NS station in Delft en vandaar lopend naar Café-Restaurant Dudok aan de Markt 44 in Delft, alwaar koffie en diverse soorten taart werd geserveerd (appeltaart, wortel-notentaart en chocoladetruffeltaart).
 • Om 13.45 uur vertrok het gezelschap naar de aanlegsteiger van Rondvaart Delft aan de Korenmarkt 13 in Delft voor een 45 minuten durende historische rondvaart o.l.v. een gids tevens schipper (een TU-student werktuigbouwkunde). Tijdens de rondvaart voorzag deze gids ons van informatie en uitleg over de belangrijkste bezienswaardigheden en de historie van Delft.
 • Het eerste deel van de rondvaart eindigde om 14.45 uur bij een aanlegplaats nabij Royal Delft.
 • In het productiebedrijf van Royal Delft kregen we o.l.v. een gids een rondleiding door de fabriek. Zij gaf ons de nodige uitleg over de historie en het maken van Delfts Blauw en beantwoordde vragen vanuit onze groep. Wij konden ook een schilderes aan het werk zien met het beschilderen van een Delfts Blauw bord. Voor het vakmanschap van meesterschilder is maar liefst een opleiding van 8 tot 10 jaar nodig! De rondleiding eindigde bij de verkoopruimte voor een aandenken aan Royal Delft (dit voor geïnteresseerden).
 • Om 16.50 uur vertrok vanaf de aanlegplaats de boot weer naar het centrum van Delft, waarbij nog een kleine sight-seeing werd gemaakt, wederom voorzien van explicatie door de schipper.
 • Om 17.15 uur werd ter afsluiting nagebabbeld en genoten van een drankje op een terras aan de Markt van Delft.

Iedereen was zeer enthousiast en lovend over de organisatie en de invulling van de dag. Hierbij speelde ook het droge en (uiteindelijk) zonnige weer een niet onbelangrijke rol!

Ingevolge de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die geldt vanaf 25 mei 2018, is al aan alle deelneemsters/deelnemers vooraf gevraagd of er bezwaar bestond tegen het maken en op onze website plaatsen van enkele sfeerfoto’s van de activiteit in Delft. Dit bleek niet het geval te zijn.

Zie de fotoimpressie van onze rondvaart en het bezoek aan (Royal) Delft.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden op vrijdag 19 januari 2018 in gebouw Milton Keynes bij de Open Universiteit in Heerlen. Na de daadwerkelijke vergadering (waarbij 20 leden aanwezig waren) werd er door Frans Bogaert, ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad en Studentenraad, een uitgebreide toelichting gegeven op het in ontwikkeling zijnde OU Museum. Vervolgens werd de middag afgesloten met een gezellige borrel in de lounge.