Bijzondere leerstoelen

ALG_organisatie_19966_head_large.jpg

Bijzondere leerstoelen


Bij de Open Universiteit werken ongeveer 65 hoogleraren. Elke hoogleraar bezet een leerstoel die staat voor een specifiek onderwijs- en onderzoeksdomein. Een klein deel van de hoogleraren valt onder de categorie 'onbezoldigd' met een zeer beperkte, op instellingsbelang en persoon toegesneden taak. Daarnaast zijn er andere bijzondere leerstoelen. Deze worden extern gefinancierd, zijn tijdelijk van aard en hebben een beperkte omvang.

Naam

Prof. dr. E. de Bruijn

Bijzondere leerstoel

De pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening

Faculteit

Onderwijswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Hogeschool Utrecht

Termijn 1

1 september 2016 tot 1 september 2021

Termijn 2 1 september 2021 tot 1 september 2026


[foto volgt]

Naam

Prof. dr. C. Boersma

Bijzondere leerstoel

Sustainable Health and Innovation

Faculteit

Managementwetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Stichting VEROZ

Termijn 1

1 oktober 2020 tot 1 oktober 2025


[foto volgt]

Naam

Prof. dr. ir. D. Dohmen

Bijzondere leerstoel

Digital Transformation in Healthcare

Faculteit

Managementwetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Stichting VEROZ

Termijn 1

1 oktober 2020 tot 1 oktober 2025


[foto volgt]

Naam

Prof. dr. K. Hediger

Bijzondere leerstoel

Anthrozoology: animal-assisted interventions in clinical psychology

Faculteit

Psychologie

Omvang

0,2 fte

Financier

Stichting Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO)

Termijn 1

1 oktober 2020 tot 1 oktober 2023

  

Naam

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

Bijzondere leerstoel

Handels- en Verzekeringsrecht

Faculteit

Rechtswetenschappen

Omvang

0,1 fte

Financier

JPR Advocaten

Termijn 1

1 juli 2014 tot 30 juni 2015

Termijn 2

1 juli 2015 tot 30 juni 2016

Termijn 3

1 juli 2016 tot 30 juni 2017

Termijn 4

1 juli 2017 tot 30 juni 2018

Termijn 5

1 juli 2018 tot 30 juni 2019

Termijn 6

1 juli 2019 tot 30 juni 2020

Termijn 7

1 juli 2020 tot 30 juni 2021

Termijn 8

1 juli 2021 tot 30 juni 2022

Termijn 9

1 juli 2022 tot 30 juni 2023


[Foto volgt]

Naam

Prof. dr. J.H.L.J. Janssen

Bijzondere leerstoel

Rechtsantropologie, i.h.b. Samenwerken in de veiligheidszorg

Faculteit

Rechtswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financiers

- Avans Hogeschool
- Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Nationale Politie
- Federatie Opvang

Termijn

1 mei 2019 tot 1 mei 2024


[Foto volgt]

Naam

Prof. dr. F.P.C.M. de Jong

Bijzondere leerstoel

Responsief leren

Faculteit

Onderwijswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Aeres Hogeschool Wageningen (AHW)

Termijn

1 november 2018 tot 1 november 2023

 

Naam

Prof. dr. M.A.C.Th. Kuijpers

Bijzondere leerstoel

Leeromgeving en Leerloopbanen

Faculteit

Onderwijswetenschappen

Omvang

0,4 fte

Financier

Stichting Beheer Bijzondere Leerstoel Leeromgeving en Leerloopbanen

Termijn 1

1 april 2012 tot 1 april 2016

Termijn 2

1 april 2016 tot 1 januari 2018

Termijn 3

1 januari 2018 tot 1 januari 2022

Termijn 4

1 januari 2022 tot 1 januari 2026


[Foto volgt]

Naam

Prof. dr. A. de Lange

Bijzondere leerstoel

Succesvol ouder worden op het werk: de rol van duurzame inzetbaarheid en zelfmanagement

Faculteit

Psychologie

Omvang

0,2 fte

Financier

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Termijn

1 september 2018 tot 1 september 2023

 

Naam

Prof. dr. K.E.H. Maas

Bijzondere leerstoel

Accounting and Sustainability

Faculteit

Managementwetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Controlling BV (EURAC BV)

Termijn

1 november 2018 tot 1 november 2023

 


[Foto volgt]

Naam

Prof. dr. A.L.P. Nuijten

Bijzondere leerstoel

Behavioral IT Governance

Faculteit

Bètawetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Controlling BV (EURAC BV)

Termijn

1 november 2018 tot 1 november 2023


[Foto volgt]

Naam

Prof. dr. mr. S.L.T. Schoenmaekers

Bijzondere leerstoel

Europees recht, in het bijzonder cultureel gecorrigeerde markteconomie

Faculteit

Rechtwetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Stichting ANV-Tijmen Knecht-Fonds

Termijn 1

1 november 2020 tot 1 november 2025


[Foto volgt]

Naam

Prof. dr. A. Scholing

Bijzondere leerstoel

Psychotherapie in de context van wetenschap - werkveld onderwijs

Faculteit

Psychologie

Omvang

0,2 fte

Financier

RINO ZUID, Eindhoven

Termijn 1

1 mei 2015 tot 1 mei 2020

Termijn 2

1 mei 2020 tot 1 mei 2025

 

Naam

Prof. dr. J. Stoffers

Bijzondere leerstoel

Employability in de context van een innovatieve en lerende regio

Faculteit

Managementwetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Zuyd Hogeschool

Termijn

1 juli 2019 tot 1 juli 2024

 

Naam

Prof. dr. W.Ph. Stol

Bijzondere leerstoel

Politiestudies

Faculteit

Rechtswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

NHL Hogeschool

Termijn 1

15 juni 2009 tot 15 juni 2012

Termijn 2

16 juni 2012 tot 31 augustus 2016

Termijn 3

1 september 2016 tot 1 september 2020

Termijn 4

1 september 2020 tot 1 september 2024

[Foto volgt]

Naam

Prof. dr. M. Vermeulen

Bijzondere leerstoel

Professionele leernetwerken: Onderwijsontwikkeling door lerende netwerken

Faculteit

Onderwijswetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financiers

- Hogeschool de Kempel
- Onderwijs Maak je Samen

Termijn 1

1 januari 2015 tot 1 januari 2020

Termijn 2

1 september 2019 tot 1 september 2024

 

Naam

Prof. dr. ir. J.M. Versendaal

Bijzondere leerstoel

E-Business

Faculteit

Bètawetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Hogeschool Utrecht

Termijn 1

1 juni 2014 tot 1 juni 2019

Termijn 2

1 juni 2019 tot 1 juni 2024

 

Naam

Prof. dr. C.V. van Vuuren

Bijzondere leerstoel

Vitaliteitsmanagement

Faculteit

Managementwetenschappen

Omvang

0,2 fte

Financier

Loyalis N.V.

Termijn 1

1 april 2010 tot 1 april 2015

Termijn 2

1 april 2015 tot 1 april 2020

Termijn 3 1 april 2020 tot 1 april