NW_Nature_JimvBelzen_head_large.jpg
Artikel alumnus in Nature Communications
Het vermaarde wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications publiceerde op 9 juni 2017 een artikel waar alumnus Jim van Belzen (MSc Environmental Sciences van de faculteit Management, Science & Technology) de eerste auteur was. Jim begon zijn onderzoek bij het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee NWO) als MSc student Environmental Sciences.

Ecosystemen kunnen plotseling verloren gaan wanneer de druk te groot wordt. Het voorspellen van het kantelpunt is dan ook van groot belang. Wiskundige modellen lieten al mogelijke waarschuwingssignalen zien. Nu heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het NIOZ ook in de praktijk geconstateerd dat kantelpunten naderen wanneer ogenschijnlijk gezonde schorren (of kwelders) trager herstellen van kleine verstoringen. Zo'n vertraging is dan ook een slecht voorteken voor de belangrijke ecologische en kustbeschermende functies van deze gebieden. Lees meer in het persbericht.

Lees ook het volledige artikel.

Jim van Belzen