NW_Duurzaamheid_12449_head_large.jpg
Duurzaamheid en leren
Waarom en onder welke condities handelen mensen wel of niet milieuvriendelijk? Welke competenties komen daarbij van pas, en kun je die ontwikkelen? Er blijken op dit gebied grote regionale, sociale, gender- en culturele verschillen te zijn. Bijvoorbeeld, hoe komt het dat in Denemarken de introductie van windmolens heel succesvol was, terwijl in Nederland de aankondiging van vrijwel elke windmolen tot protest leidt van de omwonenden?

Prof. dr. Paquita Pérez Salgado probeert op dit type vragen wetenschappelijk gefundeerde antwoorden te vinden. Zij bekleedt de UNESCO-leerstoel Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs bij de faculteit Bètawetenschappen.

Ook interessant