null Paquita Perez aan tafel op Avond van Wetenschap en Maatschappij

NW_Duurzaamheid_10491_head_large.jpg
Duurzaamheid
Paquita Perez aan tafel op Avond van Wetenschap en Maatschappij
Ieder jaar nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den Haag. Op 8 oktober 2018 leidt prof. dr. Paquita Perez Salgado tijdens de Avond van Wetenschap en Maatschappij 2018 in haar hoedanigheid als tafelwetenschapper de gedachtewisselingen rondom de stelling 'In iedereen zit een duurzame transitiemaker.

Tafelwetenschappers

Een belangrijke rol is weggelegd voor 25 topwetenschappers afkomstig van Nederlandse universiteiten en hogescholen, die aan tafel vanuit hun specifieke vakgebieden stellingen en vragen poneerden waarover de genodigden vervolgens met elkaar in gesprek gaan. De gedachtewisselingen die op deze manier ontstaan tussen wetenschappers en prominenten uit andere sectoren van de maatschappij verdiepen het inzicht dat wetenschappelijke innovaties wezenlijk kunnen bijdragen aan een goed functionerende samenleving.
De gasten krijgen twee verschillende tafelwetenschappers aan hun tafel en kunnen op die manier deelnemen aan twee gesprekken, over verschillende thema’s.

Transitiemakers, competenties en duurzaamheid

Op 8 oktober 2018 leidt prof. dr. Paquita Perez Salgado, UNESCO-hoogleraar Knowledge Transfer for Sustainable Development supported by ICTs, tijdens de Avond van Wetenschap en Maatschappij 2018 in haar hoedanigheid als tafelwetenschapper de gedachtewisselingen rondom de stelling 'In iedereen zit een duurzame transitiemaker. Of niet?' Dr. Ronald Venn, universitair docent bij faculteit Management, Science & Technology, treedt daarbij op als mede-tafelwetenschapper.

Duurzaamheidskwesties inspireren steeds meer burgers, bedrijven en overheden tot acties. Gepassioneerde transitiemanagers spelen een cruciale rol in de verduurzaming van onze samenleving. Maar hoe verlopen hun interventies en wat maakt sommigen succesvoller dan anderen? Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om daadwerkelijk duurzame veranderingen tot stand te brengen?

Uit onderzoek van de Open Universiteit komt naar voren dat voor duurzame transities professionals tot besluiten moeten komen die aanvaardbaar zijn voor diverse belanghebbenden. De competentie om samen te werken is een belangrijke dimensie binnen het interventieproces, waarbij machtsfactoren een rol kunnen spelen.

Verschillende agenda’s en waarden vereisen dat regelmatig het eigen perspectief opzij moet worden gezet. De interactie met andere actoren kent dan ook een uitdagende microdynamiek. Geduld, doorzettingsvermogen en vertrouwen zijn hierbij van belang, evenals begrip voor (organisatorische en institutionele) cultuurverschillen en het kunnen afwegen van concurrerende belangen.

Succesvolle duurzaamheidsprofessionals zijn boundary spanners die verschillende 'werelden' met elkaar kunnen verbinden. Samen met duurzaamheidsprofessionals hebben de onderzoekers van de vakgroep Science meerdere dimensies van de interventiecompetentie onderscheiden, die onderling verbonden zijn en elkaar versterken. In de komende jaren vindt verder verdieping plaats en worden praktische toepassingen ontwikkeld.

Over de Avond van Wetenschap & Maatschappij

De Avond van Wetenschap & Maatschappij is in 2000 in het leven geroepen met als doel het maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen, door te laten zien waar en op welke manier wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in het leven van alledag.

Initiatieven als het Weekend van de Wetenschap, de tv-colleges van DWDD University en de Universiteit van Nederland op internet dragen in belangrijke mate bij aan de popularisering van wetenschap. De jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij laat zien hoe wetenschappelijke innovaties en toepassingen het leven beïnvloeden en wat wetenschap en maatschappij voor elkaar kunnen betekenen.

De Avond van Wetenschap en Maatschappij wordt vanuit de politiek gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de Avond gedragen door de zes belangrijkste organisaties in ons land: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de vereniging van universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen en NEMO Science Museum. Tal van bedrijven ondersteunen de Avond door hun lidmaatschap van de Kring W&M.