NW_RachelCarsonPrijs_head_large.jpg
Rachel Carson Oeuvreprijs 2017 voor ecoloog Rudy Rabbinge
Op 7 juni werd als feestelijke afsluiting van de Nationale Milieudag 2017 de prestigieuze Rachel Carson Oeuvreprijs uitgereikt. De prijs werd door juryvoorzitter Paquita Perez (Open Universiteit, MST) uitgereikt aan prof. dr. ir. Rudy Rabbinge, mondiaal erkend als de grondlegger van de productie-ecologie.

Rachel Carson Oeuvreprijs

Eens in de vijf jaar wordt de Rachel Carson Oeuvreprijs uitgereikt aan een persoon die een excellente staat van dienst heeft opgebouwd op milieukundig gebied, met een duidelijke maatschappelijke en politieke impact. Hij/zij moet aantoonbaar gelden als gezaghebbend, zowel nationaal als internationaal. Het gaat dus niet alleen om het wetenschappelijk oeuvre, maar ook om de maatschappelijke invloed hiervan. Eerder werd de prijs uitgereikt aan Wouter van Dieren (2006) en Lucas Reijnders en Klaas van Egmond (2011).

Productie-ecologie

De winnaar van de Rachel Carson Oeuvreprijs 2017, prof.dr.ir. Rudy Rabbinge, geldt mondiaal als de grondlegger van de productie-ecologie. De jury was unaniem in haar oordeel: zijn maatschappijvisie en wetenschappelijke werk hebben voor mens en milieu een enorme impact. De visie van Rabbinge op de landbouw kan niet alleen de sleutel zijn om alle monden te voeden, maar zelfs te voorzien van een rijk voedingspakket.
Rabbinge heeft op wetenschappelijk gebied meer dan 300 publicaties op zijn naam staan. Centraal in zijn benadering van de landbouw staat het substantieel terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en het tegelijkertijd aanzienlijk verhogen van de opbrengsten per hectare. Vrijwel overal ter wereld kan men enorm van zijn aanpak leren.

Fotograaf: Michiel Wijnbergh

Healthy Aging

Verdienstelijk is ook zijn pleidooi voor Healthy Aging, waarbij een op het individu afgestemd dieet een belangrijke rol speelt om ook op latere leeftijd een goede gezondheid te genieten en langer te leven. De genenkaart bepaalt bijvoorbeeld in belangrijke mate of je op latere leeftijd kans hebt op het ontwikkelen van obesitas of suikerziekte. Het tijdig kiezen voor een op maat gesneden voedingspatroon kan dat voorkomen. Een verdere stimulering van deze ontwikkeling is uiteraard zeer gewenst.