Thema_GlobeDuurzaamheid_12569_head_large.jpg
Onderzoeken duurzaamheidsthema’s
De faculteit Managementwetenschappen en de faculteit Bètawetenschappen doen onderzoek op vele duurzaamheidsthema's.

Sustainability in public procurement

Kees Gelderman, Janjaap Semeijn en Paul Ghijsen van de vakgroep Marketing & Supply Chain Management verzorgen onderwijs en doen onderzoek naar de (on)mogelijkheden van 'green supply chain management'. Een actueel, uitdagend terrein voor onderwijs en onderzoek! Masterstudenten die hun afstudeeronderzoek doen in de richting Marketing & Supply Chain Management kunnen kiezen voor onderwerpen op het gebied van sustainability. Op die manier wordt regelmatig met studenten onderzoek gedaan naar duurzaamheid. Soms leidt dat zelfs tot echte wetenschappelijke publicaties in academic journals die world wide worden gelezen. Zo is begin 2015 een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Public Procurement over de beperkte rol van inkoopmanagers en wethouders als het gaat om het stimuleren van duurzaamheid binnen Nederlandse gemeentes. Ook worden met regelmaat conference papers gepresenteerd die zijn gebaseerd op afstudeerscripties. Studenten en docenten zijn graag geziene deelnemers aan het toonaangevende IPSERA congres waar het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar purchasing en supply management.

Milieutoekomstverkenningen

Onder de noemer milieutoekomstverkenningen worden scenario's (25-100 jaar vooruit), opgesteld en geanalyseerd. Dat gebeurt onder andere op het gebied van:

  • Eutrofiëring van kustwateren
  • Verontreiniging van wateren door plastics
  • De transitie naar duurzame energie.

Onderzoekers die zich met dit soort thema's bezig houden zijn o.a. Carolien Kroeze, Ansje Löhr, Wilfried Ivens en Jikke van Wijnen.

Leren voor duurzame ontwikkeling

Onderzoekers zoals Paquita Pérez Salgado, Joop de Kraker en Angelique Lansu richten zich op het leren voor duurzame ontwikkeling

  • in het hoger onderwijs: hierbij staat het ontwikkelen van competenties voor duurzame ontwikkeling centraal;
  • in de praktijk van het werken aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen: hierbij gaat het om sociale leerprocessen in participatieve benaderingen van duurzame ontwikkeling waarbij naast (milieu)wetenschappers een diversiteit aan actoren is betrokken;
  • in de interactie tussen deze praktijk van het werkveld en het hoger onderwijs: op welke manier kunnen studenten het best ondersteund worden in het ontwikkelen van competenties voor duurzame ontwikkeling centraal.

Overheidssturing

Onderzoek naar hedendaagse vormen van overheidssturing (governance) bij het omgaan met duurzaamheidsvraagstukken. Er is sprake van een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en civil society die gericht is op veranderingsprocessen naar een duurzame samenleving. Het onderzoek richt zich op interactieve sturingsvormen die hieraan ten grondslag liggen en participatieve benaderingen die daarbij worden toegepast. Ook is er aandacht voor de relaties tussen kennis en beleid, en de interactievormen die zich daarbij voordoen. De hierbij betrokken onderzoekers zijn bv. Dave Huitema, Angela Oels en Raoul Beunen.

Closed loop supply chains

Hoogleraar Closed loop supply chains Harold Krikke doet onderzoek naar reversed logistics en heeft samen met Durability de Greener Network Calculator ontwikkeld.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren doet onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Duurzaamheid van en door ICT

Marko van Eekelen en Anda Counotte richten zich samen met afstudeerders op duurzaamheid van en door ICT.

Afstudeeronderzoek

  • Bachelorstudenten Milieu-natuurwetenschappen kunnen hun afstudeeronderzoek uitvoeren als studentmedewerker van InCompany Milieuadvies.
  • Masterstudenten kunnen aansluiten bij het onderzoek van de stafleden van de vakgroep of om eigen onderzoek op te zetten bij een extern onderzoeksinstituut.