NW_OverOnsOnderzoek_16936_head_large.jpg

Promotie Angelique Lansu: Integratie beroepseisen houdt academische milieu-opleidingen actueel

 

Professionals op het gebied van duurzame ontwikkeling moeten in hun zoektocht naar innovatieve en creatieve oplossingen kunnen omgaan met een complex en voortdurend veranderend samenspel van natuurlijke, sociale en politieke factoren. Hoe kun je in het academisch onderwijs deze steeds veranderende beroepseisen integreren zonder de academische kwaliteit uit het oog te verliezen? Angelique Lansu ontwikkelde daar een methode voor. Op 22 maart 2013 verdedigt ze haar proefschrift Learning for sustainable development: merging professional demands and academic standards bij de Open Universiteit in Heerlen.

Hedwigepolder

Lansu richtte zich in haar onderzoek op het opleiden van kenniswerkers op het gebied van duurzame ontwikkeling. Lansu: 'De Hedwigepolder is een typisch voorbeeld van een situatie die je niet op een duurzame manier kunt oplossen als je alleen natuurwetenschappelijke kennis inbrengt. Je moet in de zoektocht naar oplossingen rekening houden met de visies en belangen van de verschillende betrokken partijen. En je hebt expertise en kennis nodig uit diverse disciplines. De toekomstige professional moet daarom over 'transboundary competence' beschikken: het vermogen om kritisch te denken, te communiceren, te leren en samen te werken over de grenzen van al die verschillende perspectieven heen.'

Integreren

Lansu stelt een methode voor om bij het ontwerp van opleidingen de criteria voor academische kwaliteit én de toekomstige beroepseisen van meet af aan te integreren. Professionals zijn vanaf het begin betrokken bij het definiëren van de uitdagingen die de toekomstige afgestudeerden zullen gaan aanpakken. Ervaren docenten vertalen dit profiel van nieuwe domeinen en kwaliteiten naar academische bachelors en masters. Ze paste deze methode toe op online curricula voor watermanagement en milieuwetenschappen. Daarbij analyseerde ze ook 12 jaar leeropbrengsten uit het virtueel milieuadviesbureau. Dit is een online werkvorm waarin studenten in consultancyteams werken aan authentieke onderzoeksopdrachten uit het milieuwerkveld. De resultaten tonen aan dat deze werkvorm succesvol is voor het opleiden van kenniswerkers en het verwerven van transboundary competence. Uit haar onderzoek blijkt dat een op deze manier ontwikkeld curriculum ervoor zorgt dat de opleiding actueel blijft en aansluit op themas uit het Europees en Nederlands innovatiebeleid.

Angelique Lansu verdedigde haar proefschrift Learning for Sustainable Development. Merging Professionals Demands and Academic Standards op 22 maart 2013 bij de Open Universiteit in Heerlen. Promotores waren prof. dr. Rietje van Dam-Mieras en prof. dr. Peter Sloep; co-promotor was dr. Jo Boon. Het onderzoek vond plaats in het kader van de UNESCO leerstoel Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs en de leerstoel Technology Enhanced learning, beide aan de Open Universiteit.

Over Angelique Lansu

Ir. Angelique Lansu (Vlissingen, 1963; wonend op Trintelen) is universitair docent Aardwetenschappen aan de faculteit Natuurwetenschappen van de Open Universiteit te Heerlen. Ze is afgestudeerd als tropische bodemkundige en geoloog (1988) aan de Universiteit Wageningen. In 1990 trad ze in dienst bij de Open Universiteit waar ze zich de afgelopen 20 jaar binnen haar docentschap heeft beziggehouden met onderwijsontwerp, curriculumontwikkeling en cursusontwikkeling in de milieuwetenschappen. Ze ontwikkelde samen met anderen het virtueel milieuadviesbureau, multimedia serious games, online practica over GIS en online seminars over duurzaamheid.

Terugkijken