null GATE-BULL project

PSY_GATEBULL_pesten_15750_head_large.jpg
GATE-BULL project
Regelmatig worden kinderen gepest vanwege hun geloof, huidskleur of de sociale groep waartoe ze behoren. De University of the West of Scotland onder leiding van dr. Maria Sapouna, ontwikkelde samen met de Open Universiteit de lesmethode Playground Heroes om dit discriminerend pesten aan te pakken. Het lesmateriaal is gratis online beschikbaar.

Het doel van Playground Heroes is kinderen in de hoogste klassen van het basisonderwijs (10 tot 12 jaar) te leren discriminerende pestsituaties te herkennen. Ook leren de jonge tieners hoe ze veilig en constructief kunnen ingrijpen als ze getuige zijn van zo’n pestsituatie. Het lesmateriaal bestaat uit een educatieve game, een videotraining voor docenten en een lesplan met activiteiten voor de hele klas. Alle onderdelen zijn in vier talen, waaronder ook in het Nederlands te downloaden. 

GATE-BULL

GATE-BULL staat voor ‘Using a games approach to teach children about discriminatory bullying’. 
Europa staat voor meerdere uitdagingen, zoals een economische en fiscale crisis, een migratiecrisis, terroristische aanslagen en de opkomst van de politieke, extreemrechtse ideologie. Volgens het laatste verslag van de Commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid van de Raad van Europa hebben deze veranderingen geleid tot een groeiend klimaat van racisme, islamofobie, homofobie en onverdraagzaamheid, dat doorsijpelt naar de jongere generaties. Vooral onder jonge kinderen komt discriminatie vaak tot uiting in de vorm van pesten. 
Discriminerend pesten is gericht op de meest achtergestelde en sociaal uitgesloten groepen kinderen en is een kritische voorspeller van slecht schoolbezoek en schooluitval, waardoor de toekomstige kansen van deze kinderen om werk te vinden en te integreren in de arbeidsmarkt worden geschaad. De ontwikkeling van een theoretisch geïnformeerde, geïntegreerde en innovatieve aanpak van dit probleem kan daarom een langdurige impact hebben op het leven van kwetsbare kinderen.

De aanpak

Het GATE-BULL project bestaat uit een e-learning component in de vorm van de Playground Heroes Game voor leerlingen èn een intercultureel pedagogisch curriculum voor leerkrachten. De virtuele videogame biedt een veilige omgeving waar schoolkinderen interculturele en sociale competenties kunnen ontwikkelen door interactie met NPC's (Non-Player Characters) die discriminerend pesten simuleren. Ze leren keuzes te maken om zo tot de beste oplossing te komen. 

De Open Universiteit ontwikkelde en testte de methode en materialen met drie andere Europese universiteiten in vier landen. Projectleider is Dr. Maria Sapouna van de University of the West of Scotland. Daarnaast nemen de University of Patras en de Constantine the Philosopher University in Nitra deel aan het project.