Privacy

ALG_privacy_19962_head_large.jpg

Privacy

Op deze openbare webpagina presenteert de Open Universiteit informatie over hoe zij voldoet aan de Europese privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming of AVG). Zoals alle instellingen in Europa die persoonsgegevens verwerken, valt de Open Universiteit onder de AVG.

De verwerking van de persoonsgegevens door de Open Universiteit staat onder toezicht van onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) mw. S.E.M. van der Westen LLB (e-mail: FG@ou.nl, telefoon 045- 5762431). Onze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beleid verwerking persoonsgegevens en informatieveiligheid:
- Beleid voor acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen
- Beleid voor beheer van bedrijfsmiddelen
- Beleid voor beveiliging bedrijfsvoering
- Beleid voor communicatiebeveiliging
- Beleid voor fysieke beveiliging
- Beleid voor gebruik van cryptografie
- Beleid voor informatiebeveiliging in bedrijfscontinuïteitsbeheer
- Beleid voor leveranciersbeheer
- Beleid voor logische toegangsbeveiliging
- Beleid voor naleving
- Beleid voor veilig personeel
- Begrippenlijst voor beleidsdocumenten

Privacyverklaring

Op deze webpagina vindt u de Privacyverklaring Open Universiteit waarin we de uitgangspunten beschrijven waaraan de Open Universiteit zich houdt bij het verwerken van persoonsgegevens. Daarnaast vindt u een Disclaimer waarin de Open Universiteit verantwoording aflegt over de manier waarop zij haar openbare websites heeft ingericht.

Privacyverklaring Open Universiteit - NL
Privacy Statement of the Open Universiteit - English

De personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, worden betrokkenen genoemd. In het Privacy Statement staat per categorie van betrokkenen aangegeven welke persoonsgegevens de Open Universiteit verwerkt. De Open Universiteit dient grondslagen en doeleinden te hebben voor het verzamelen van persoonsgegevens. Ook deze grondslagen en doeleinden zijn per categorie betrokkenen gespecificeerd.

De Privacyverklaring onderscheidt de volgende categorieën:

  • Belanghebbenden (wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bekostigd onderwijs) en niet-bekostigd onderwijs);
  • Studenten (onderwijs gefinancierd uit de WHW);
  • Contractstudenten (niet-bekostigd onderwijs);
  • Alumni;
  • Personeel;
  • Academisch onderzoek.

Het Privacy Statement geeft uitleg over de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens die de Open Universiteit uitvoert. In de Privacyverklaring zijn ook de rechten van betrokkenen vastgelegd.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Prof. dr. T.J. (Theo) Bastiaens (rector magnificus)
Dr. M.M.N. (Nicole) Ummelen (voorzitter College van bestuur)
Gemandateerd: Ir. J.G.M. (Jan) Jansen (directeur ITF)

De informatievoorziening van de Open Universiteit wordt regelmatig aangepast aan nieuwe mogelijkheden en nieuwe informatiebehoeften. Voor zover die aanpassingen invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens, zal de informatie op deze pagina daarmee worden bijgewerkt.