PSY_GATEBULL_pesten_11947_head_large.jpg
Lesmateriaal
Het GATE-BULL project heeft drie soorten lesmateriaal ontwikkeld die samen als doel hebben om discriminerend gedrag in de klas bespreekbaar te maken. Het lesmateriaal is gratis beschikbaar en bestaat uit:
  • Online Lerarentraining: Een korte online cursus voor docenten over discriminerend pesten en hoe om te gaan met incidenten in de klas.
  • Playground Heroes game: Een educatieve game waarin kinderen leren om te gaan met discriminerend pesten.
  • Classroom Lesson Plan: Een lesplan met klassikale activiteiten die het spel begeleiden.

Creative Commons License
The GATE-BULL lesson materials funded by Erasmus+ and developed by University of the West of Scotland, Open University of the Netherlands, University of Patras, and Constantine the Philosopher University are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.