STG_MAPSY_1920_head_large.jpg
Studiegidsen Psychologie
Bent u zich aan het oriënteren op een studie psychologie? Wij willen u graag de informatie aanbieden die u nodig heeft voor het maken van uw studieplannen. Naast de informatie over ons onderwijs en opleidingen die wij op onze website publiceren, bieden wij deze informatie ook aan in een studiegids. In deze gids staat alle opleidingsinformatie, tentamen- en begeleidingsinformatie en een overzicht van de cursussen opgenomen. Wilt u zich aanmelden voor een cursus of opleiding? Dat kan via deze website waarop alle actuele informatie en wijzigingen telkens worden gepubliceerd.

Waarom gedragen mensen zich zoals zij doen? Hoe ontstaan psychische problemen? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? De psychologie houdt zich bezig met deze vragen. Onze bacheloropleiding psychologie geeft u een stevige wetenschappelijke basis om deze vragen te kunnen beantwoorden. De antwoorden vertellen iets over anderen én onszelf

Studiegids aanvragen

In de premaster leert u uw opgedane kennis uit een eerdere verwante hbo-opleiding of wo-bacheloropleiding verder door te ontwikkelen tot de juiste attitude die nodig is voor instroom in de masteropleiding psychologie. In de premaster ligt nadruk op complexiteit en zelfstandigheid waarmee u uw competenties gaat toepassen. Kennis, onderzoek, interventie en diagnose zijn daarin sleutelwoorden.

Studiegids aanvragen

In de masteropleiding Psychology verdiept u eerder opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het gebied van onderzoek, diagnose en interventie. U wordt nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Hierdoor opereert u niet alleen theoretisch op hoog niveau, maar heeft u ook het vermogen de theorie in praktijk te brengen.

Studiegids aanvragen