OW_WijzeLessen_head_large.jpg
Bouwsteen 4: combineer woord en beeld
Leerlingen slaan informatie die zowel via woorden als beelden wordt gepresenteerd, gemakkelijker op dan wanneer alleen maar woorden worden gebruikt. Dit principe is gebaseerd op het feit dat verbale en visuele informatie volgens twee afzonderlijke (maar gelijktijdig werkende) processen in het werkgeheugen verwerkt worden en vervolgens in het langetermijngeheugen geïntegreerd. Dat maakt het leren minder belastend en effectiever.

Een kortere samenvatting voor de richtlijnen voor multimedialeren

Kijk voor een uitgebreide versie op de website van Thomas More.