Aanmelding

Er is geen open inschrijving voor het Virtueel milieuadviesbureau. De toelating tot de cursus is afhankelijk van uw vooropleiding en uw studiefase.

Voor deelname aan de cursus Virtueel milieuadviesbureau, kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier voor studenten. De directie bekijkt uw studiestatus en beslist of u toegelaten kunt worden. In principe wordt iedereen toegelaten die, inclusief vrijstellingen, meer dan 28 modulen (84 oude studiepunten, 120.4 EC) in de bacheloropleiding Milieunatuur-wetenschappen heeft behaald.

Aanmeldingen dienen bij voorkeur enkele maanden voor de start van de run binnen te zijn, in verband met de acquisitie van projectopdrachten. Tot twee weken voor de start bekijken wij ook die aanmeldingen nog serieus. De laat-aanmelder wordt echter alleen nog toegelaten indien er op dat moment nog ruimte is.

Aanmeldformulier

Vul onderstaand formulier in voor deelname aan een cursus van het Virtueel milieuadviesbureau.

Computergebruik

Omdat InCompany Milieuadvies een virtueel bedrijf is, moet u voldoende ICT-vaardigheden bezitten en beschikken over een computer met, bij voorkeur, een breedband internetverbinding.

Binnen InCompany Milieuadvies is een digitale werkomgeving gecreëerd waarin u documenten deelt en communiceert met andere studentmedewerkers, projectcoaches, competentieconsulent en directie. U dient daarom te beschikken over basisvaardigheden bij het gebruik van informatie- en communicatietechnologie.

De communicatie verloopt grotendeels via een elektronische omgeving. Om deel te kunnen nemen, heeft u een computer nodig met, bij voorkeur, een breedband internetverbinding.