Flexibele toelating

In de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen kunt u de cursus het Virtueel milieuadviesbureau in de eindfase van de opleiding doorlopen. U werkt daarbij in InCompany Milieuadvies.

De cursus Virtueel milieuadviesbureau (VMAB) biedt een vorm van praktijkgericht onderwijs, waarin u samen met andere studenten samenwerkt aan echte milieuprojecten voor opdrachtgevers uit het milieuwerkveld. Voor het volgen van deze cursus vervult u in het virtuele bedrijf InCompany Milieuadvies functies die sterk overeenkomen met functies in de praktijk van het milieuwerkveld. De naam Virtueel milieuadviesbureau wordt gehanteerd omdat u het merendeel van het werk vanuit de thuissituatie kan doen met gebruik van informatie- en communicatietechnologie.

De essentie van het Virtueel milieuadviesbureau is dat werken en leren tot één activiteit worden gemaakt. Enerzijds wordt verwacht dat u bij het uitvoeren van de werkzaamheden toont welke competenties u al in voldoende mate bezit. Anderzijds wordt u in de gelegenheid gesteld om enkele specifieke competenties tijdens de cursus verder te ontwikkelen. U doet dit grotendeels in teamverband. Individuele afspraken worden gemaakt over competenties waarop u zich specifiek wilt richten tijdens de deelname in het Virtueel milieuadviesbureau .

Variabele studielast

De omvang van uw studiepad in het Virtueel milieuadviesbureau is afhankelijk van uw vooropleiding en wordt in samenspraak met de faculteit vastgesteld.

In uw studiepad kan het Virtueel milieuadviesbureau (VMAB) een verschillende omvang hebben:

  • 7 modulen voor studenten die studeren zonder of met een beperkte vrijstelling;
  • 4 modulen voor studenten die studeren met een vrijstelling gebaseerd op een natuurwetenschappelijke of technische niet-milieukundige HBO-vooropleiding;
  • 3 modulen voor studenten die studeren met een vrijstelling gebaseerd op een milieukundige HBO-vooropleiding;
  • De faculteit bepaalt na aanmelding of u wordt toegelaten. De studielast per week is afhankelijk van het aantal te volgen modulen en is in het volgende overzicht gegeven:
  • Drie modulen (N50213): 12 uur per week
  • Vier modulen (N50217): 16 uur per week

In bovenstaande studiebelasting is er rekening mee gehouden dat u in deze periode twee weken geen werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld in verband met een vakantie.

Zeven modulen
U kunt zich niet inschrijven voor 7 modulen in één keer! Het is dus altijd een combinatie van één periode (zogenaamde run) van drie modulen en één run van vier modulen. Studenten die 7 modulen volgen, kunnen voor de run van drie modulen kiezen uit een reguliere run (werken in projectteam) of een individuele voorbereidingsrun (individuele opdracht).

Het starten met een reguliere run van 3 modulen in september kan niet gecombineerd worden met het starten van een run van 4 modulen in januari. Het starten van een individuele voorbereidingsrun van 3 modulen in september kan wel gecombineerd worden met de start van een run van 4 modulen in januari, maar brengt een relatief hoge studiebelasting met zich mee (indicatie: 16 uur per week).

De start van een reguliere run van 3 modulen in januari is goed te combineren met de start van een run van een 4 modulen in september. Een individuele voorbereidingsrun die start in januari is eveneens goed te combineren met de start van een run van 4 modulen in september, en brengt een studiebelasting van ca. 12 uur per week met zich mee.

Planning deelname

Het Virtueel milieuadviesbureau (VMAB) draait, bij voldoende deelnemers, in twee runs per jaar. Eén van eind september tot half maart en één van januari tot en met juni.

Omdat deze runs van het VMAB een overlap van drie maanden hebben (januari t/m maart) is het niet wenselijk dat u zich inschrijft voor zowel een najaarsrun en de direct daaropvolgende voorjaarsrun; in de overlappende periode zou a) de studiebelasting te hoog zijn en b) de activiteitentoedeling erg ingewikkeld worden.

Per run vinden op doordeweekse dagen vier verplichte bijeenkomsten plaats in het studiecentrum Eindhoven. De exacte data en planning worden voor aanvang van de run bekend gemaakt. Gedurende de run dient u het vereiste aantal uren per week beschikbaar te zijn voor werkzaamheden binnen het VMAB. Grotendeels kunt u deze werkzaamheden in de vrije tijd verrichten, bijvoorbeeld ‘s avonds en in het weekend. Enkele weken voor aanvang van de run dient u een aantal voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, zoals het installeren van software en het inlezen in de werkwijze. Daarnaast vindt er in dit stadium een sollicitatie/intake plaats. Deze sollicitatie/intake wordt gedaan om vast te stellen welke werkzaamheden (project / werkgroep) u wilt/kunt uitvoeren en op welke specifieke competentiedoelen u zich wilt gaan richten.

Informatie over de data van de begeleidingsbijeenkomsten vindt u bij de cursusbeschrijving op de cursussite van de OU.

Keuze projecten

De opdracht die u krijgt, hangt af van het aanbod en uw persoonlijke interesses. Op voorhand is nooit precies te zeggen welke opdrachten InCompany Milieuadvies in portefeuille zal hebben.

Pas twee weken voor de start van een run is bekend welke opdrachten in portefeuille zijn. InCompany Milieuadvies probeert tijdens de acquisitie altijd om zowel opdrachten met een natuurwetenschappelijke, beleids- als gezondheidsinvalshoek binnen te krijgen.

Tijdens de intake krijgt u meerdere opdrachten aangeboden, waarvoor u een voorkeur uit kan spreken. Bij de uiteindelijke projecttoedeling probeert InCompany Milieuadvies daar zo goed mogelijk rekening mee te houden.