Bedrijvend leren

InCompany Milieuadvies biedt een omgeving waarin u en erzijds kunt laten zien welke competenties u al bezit, en anderzijds de gelegenheid krijgt om specifieke competenties verder te ontwikkelen.

InCompany Milieuadvies houdt zich op vele domeinen binnen het milieuwerkveld bezig met het uitvoeren van milieuprojecten voor externe opdrachtgevers. Zij doet dit in een moderne organisatie waarin de studentmedewerkers werken in tijdelijk samengestelde milieuproject-teams.

Als studentmedewerker levert u in bedrijfsinterne werkgroepen ook een bijdrage aan de continue verbetering van het bedrijf. Binnen het bedrijf helpen studenten elkaar om tot hoog kwalitatieve producten te komen, maar ook om iedereen de kans te geven zich optimaal verder te ontwikkelen.

Gezamenlijk streven we ernaar om de expertise die ieder meebrengt effectief en op het juiste moment in te zetten. Elk projectteam wordt door een projectcoach (docent van de opleiding Milieunatuurwetenschappen) ondersteund voor het totstandkomen van een goed projectresultaat. De directie (docent van de opleiding) is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het bedrijf en geeft opdrachten aan de bedrijfsinterne werkgroepen.

Leren in de praktijk

U werkt aan een project in een werkgroep. Binnen InCompany Milieuadvies wordt voor de werkzaamheden een cyclus gehanteerd om (de kwaliteit van) het projectwerk vorm te geven.

Uitgangspunt bij de aanpak van de werkzaamheden in projecten en werkgroepen is het combineren van de behoeften van de opdrachtgever (zowel intern als extern) met uw persoonlijke leerbehoeften. Bij InCompany Milieuadvies werken ook docenten van de opleiding Milieu-natuur-wetenschappen als competentieconsulenten. Zij hebben tot taak te adviseren over de afstemming tussen uw leerbehoeften en de behoeften van de opdrachtgever.

In overleg met de competentieconsulent stelt u zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op. Hierin wordt op hoofdlijnen uw toekomstige loopbaan in termen van te verwerven competenties vastgelegd. Uw persoonlijk ontwikkelingsplan dient weer als uitgangspunt voor de taken die u als studentmedewerker krijgt toegewezen in het milieuproject en de bedrijfsinterne werkgroep.

Feedback en beoordeling

Tijdens het werken in InCompany Milieuadvies bouwt u een persoonlijk dossier op. Alle geleverde prestaties komen in het persoonlijk dossier.

Het dossier is een weergave van alle geleverde prestaties (individueel en in teamverband) die aansluiten op uw persoonlijk ontwikkelingsplan. Zo'n prestatie kan bijvoorbeeld zijn 'het leiden van een project', 'het schrijven van een (deel-)verslag voor een externe opdrachtgever', 'het maken van modelberekeningen voor een project', 'het geven van een presentatie over de projectvoortgang' of 'het leveren van een bijdrage aan de opbouw van de bedrijfsinterne kennisbank' .

Uw uiteindelijke beoordeling wordt gebaseerd op het resultaat van het milieuadviesproject (3/6), de bedrijfsinterne werkgroep (1/6) en de wijze waarop u aan uw persoonlijke ontwikkeling gewerkt hebt (2/6).