Onze kwaliteit

InCompany Milieuadvies onderzoekt milieuvraagstukken op weten-schappelijke basis, binnen een op innovatie gerichte leer- en werk-omgeving.

Het werkend leren in ons bedrijf is een cyclisch proces. Vanuit de behoeften van de opdrachtgever en de persoonlijke leerbehoeften van de studentmedewerkers worden planmatig activiteiten uitgevoerd. Tussentijds worden de activiteiten en resultaten gereviewed, waarna verbeteringen worden doorgevoerd. Deze leiden tot nieuwe activiteiten die op hun beurt opnieuw gereviewed kunnen worden. In een run van het virtueel milieuadviesbureau wordt dit proces in het algemeen twee maal doorlopen. De opdrachtgever speelt hierbij een belangrijke rol met feedback op het werkplan aan het begin van het project, en op de conceptrapportage aan het eind van het project.

Omdat we in een leeromgeving werken is, ondanks de grote zorg voor onze projecten, een succesvolle afronding niet bij voorbaat verzekerd.

Wetenschappelijke basis

InCompany Milieuadvies functioneert onder de hoed van de Open Universiteit (OU), die hoogwaardig afstandsonderwijs verzorgt op academisch niveau voor volwassenen.
Binnen de OU is door jarenlange ervaring een mediamix van schriftelijk materiaal , moderne multimedia en persoonlijke begeleiding ontstaan. Het resultaat is competentiegericht, flexibel onderwijs in een virtuele omgeving dat past binnen de individuele studiedoelen, voorkennis en ervaring van de student.
Een van de nieuwe onderwijsvormen is het virtueel milieuadviesbureau. Het leren vindt plaats binnen een bedrijfscontext, waarbij de processen en activiteiten door informatie- en multimediatechnologie wordt ondersteund. De docenten van de opleiding Milieunatuurwetenschappen zien toe op de wetenschappelijke kwaliteit van het advieswerk.

Virtueel bedrijfsconcept

Het eerste experiment met het virtueel milieuadviesbureau vond plaats in 1998, als eerste pilot van het innovatieproject op het gebied van bedrijvend leren 'Virtueel Bedrijf'.

Dit innovatieproject was een experiment van het toenmalige directoraat Natuur- en technische wetenschappen van de Open Universiteit. Intussen is het experiment uitgegroeid tot een naar inhoud en duur flexibel in te vullen competentiegerichte afstudeeropdracht voor de afronding van de wo-bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen van het wetenschapsgebied Natuurwetenschappen. Het virtueel-bedrijfconcept wordt nu ook toegepast op andere opleidingen binnen en buiten de OU.